Gribi kļūt par skolotāju?

Mēs Tev palīdzēsim!

VAI TU ESI? VAI VĒLIES BŪT?

mērķtiecīgs

sabiedriski aktīvs

zinošs savā jomā

ar vēlmi palīdzēt

novērtēts

ar jaunām prasmēm

labs vadītājs

stiprs komandas spēlētājs

LĪDZ 7. APRĪLIM PIESAKIES

JAUNAJĀ SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ

"MĀCĪTSPĒKS"!

Esi skolotājs un dod ieguldījumu skolēnu dzīvēs

Studē 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā „Skolotājs”

Strādā par skolotāju un dod ieguldījumu skolēnu dzīvēs

Saņem atbalstu savai profesionālajai izaugsmei

Uzlabo savas vadības prasmes

Saņem skolotāja algu un stipendiju divus gadus

"Mēs ticam, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir prasmīgs skolotājs, kurš katram, kas mācās, palīdz sasniegt savu maksimālo potenciālu mūža garumā."

Projekta komanda 

Projekts "Mācītspēks" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas” ietvaros