BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai man būs jāmaksā par dalību projektā?

Piedaloties projektā, Tev nav jāmaksā par mācībām. Projekta norisi un Tavu dalību tajā finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Vai ir vecuma ierobežojums, lai varētu piedalīties projektā?

Lai piedalītos projektā, dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma! Priecājamies par katru, kas piesakās dalībai projektā ar vēlmi mācīties ko jaunu un dalīties savās zināšanās!

Vai dalību projektā varu apvienot ar citu algotu darbu un/vai citām studijām?

Līdz kvalifikācijas “Skolotājs” iegūšanai Tu strādāsi pilnu darba laiku skolā (t. i., vismaz 15 kontaktstundas no pirmdienas līdz ceturtdienai), savukārt piektdienās dosies uz studijām Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē. Apsver, vai Tavi laika u. c. resursi būs pietiekami, lai pilnvērtīgu dalību projektā apvienotu ar citu darbu un/vai studijām!

Kādus mācību priekšmetus es varēšu mācīt skolā?

Uzsākot projektu, Tu kļūsi par vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju. Skolēniem varēsi mācīt mācību priekšmetu tajā jomā, kurā būsi ieguvis augstāko izglītību vismaz 12 kredītpunktu apmērā. Ņemot vērā, ka Latvijas skolās trūkst eksakto priekšmetu skolotāji, īpaši priecāsimies projekta dalībnieku vidū redzēt matemātikas, ķīmijas, fizikas, inženierzinību, bioloģijas, datorikas un tehnoloģiju nozaru pārstāvjus!

Kādu dokumentu es iegūšu projekta noslēgumā?

Tava dalība projektā ilgs divus gadus. Pirmā gada beigās Tu saņemsi skolotāja kvalifikāciju un diplomu par iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā “Skolotājs”. Otrā gada beigās Tu saņemsi apliecinājumu par nodibinājuma “Iespējamā misija” tālākizglītības programmas apguvi vienā no diviem virzieniem – pedagoģija vai skolvadība.

Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums dalībai projektā?

Iespējamo projekta dalībnieku pieteikumi tiks vērtēti pēc sešiem dažādiem kritērijiem: sasniegumi, vērtības, motivācija, mērķtiecība, komunikācijas prasmes un gatavība mācīties. Izvērtēsim Tavas iepriekš iegūtās izglītības atbilstību mācību priekšmetiem, kurus Tu vēlies mācīt.

Kā noritēs projekta dalībnieku atlase, ņemot vērā Covid-19 izraisītos ierobežojumus?

Mūsdienu tehnoloģijas mums palīdz visu pārcelt tiešsaistē! Atlase dalībai projektā noritēs trīs kārtās. Pirmā atlases kārta ir elektroniskā pieteikuma anketa. Nākamais solis pēc anketas būs telefona intervija, kurā Tev būs iespēja pamatot savus sasniegumus un motivāciju dalībai programmā, iejusties dažādās situācijās no skolas ikdienas dzīves. Šobrīd izstrādājam attālinātu uzdevumu, lai Tev būtu iespēja daudzpusīgi demonstrēt savas prasmes. Atlases pēdējais solis ir noslēdzošā intervija, lai vienotos par mācību priekšmetiem, skolu un to, kurā no trim augstskolām Tu studēsi.

Kas notiks pēc tam, kad saņemšu ziņu, ka esmu uzņemts projektā?

Pēc tam, kad saņemsi apstiprinājuma ziņu, Tev būs jāparaksta līgums, ka esi gatavs piedalīties projektā. Pēc līguma noslēgšanas vienosimies, kādus mācību priekšmetus Tu varēsi mācīt skolā, un piedāvāsim Tev pieejamās vakances. No 20. jūlija līdz 7. augustam Tev būs iespēja arī piedalīties vasaras mācībās, lai gūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes darba uzsākšanai skolā. Laika posmā no apstiprināšanas projektā līdz vasaras mācībām Tev būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, lai tuvāk iepazītos ar jauno skolotāju pieredzi – tikties ar skolotājiem, vērot mācību stundas u. tml.

Vai projekta laikā par darbu skolā es saņemšu algu?

Visa projekta laikā dalībnieki skolā strādās atalgotu darbu. Papildus darba algai katrs projekta dalībnieks saņems arī ikmēneša mācību stipendiju – pirmajā projekta gadā 200 eiro apmērā, savukārt otrajā projekta gadā 120 eiro apmērā.

Vai projekta noslēgumā man būs jānokārto kāds pārbaudījums vai eksāmens?

Lai saņemtu skolotāja kvalifikāciju un diplomu par iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Skolotājs”, pirmā projekta gada noslēgumā Tev būs jāizstrādā skolotāja pieredzes darbs 10 kredītpunktu apmērā. Šajā darbā “portfolio” formātā Tev būs jāatspoguļo projekta ietvaros gūtā pieredze skolotāja darbā no dažādiem aspektiem. Precīzas norādes darba izstrādei gūsi studiju procesā.
mācītspēks
Skolotāji
ceļ nākotni.

Mācītspēks komanda

Kaļķu iela 26, Rīga, LV-1050
+371 25634222
info@macitspeks.lv

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.