JAUNUMI

Mācītspēks

SĀKTA PIETEIKŠANĀS SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS PROJEKTAM "MĀCĪTSPĒKS"

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: „Šobrīd ir jūtams pārmaiņu laiks izglītībā, pierādot, ka Latvija spēj attīstīties, transformēties un pieņemt lēmumus, kas vērsti nākotnē. Šajā mācību gadā ieviešam jauno kompetenču izglītības sistēmu, turpinām attīstīt dažādas izglītības iniciatīvas, projektus un pilotskolas. Skolu veiktspējas un izglītības kvalitātes stiprināšanai svarīga ir jaunu pedagogu ataudze. Ceru, ka „Mācītspēks” jau šogad to sniedz.”

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, tomēr laikietilpīgs, tāpēc interesenti aicināti neatlikt to uz pēdējo brīdi.

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Savā pieredzē dalās Igors Ardaševs, projekta „Mācītspēks” dalībnieks un Carnikavas pamatskolas sociālo zinību skolotājs: „Es ne tikai iegūstu prasmes un zināšanas pedagoģijā, bet arī piedzīvoju lielu pieredzes apmaiņu ar mūsu atbalsta komandu un pārējiem „Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem, – uzturam ciešus kontaktus, dalāmies gan ar izaugsmēm, gan izaicinājumiem. Un protams, neatsverama ir sajūta, stāvot klases priekšā un savas zināšanas nododot bērniem tā, ka viņiem acis mirdz, – tu momentāli redzi sava darba jēgpilnību.”

Mācīt un mācīties varēs visā Latvijā
Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.

„Daudziem šī var būt iespēja atgriezties Latvijā vai pārcelties no galvaspilsētas uz dzimto pusi. Gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēki arvien skaidrāk saredz un izmanto iespējas gan izglītībā, gan profesionālajā jomā sevi attīstīt reģionos,” pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors.

“Mācītspēks” ir iespēja mainīt savas dzīves virzienu, kā arī iegūt lielisku pieredzi, par ko tiek arī atalgots – gūstot jaunas zināšanas un prasmes, vienlaicīgi jau esošās izmantojot darbā skolā. „Projekta pirmā iesaukuma laikā piedzīvojām pārsteidzošu aktivitāti un interesi no dažādāko nozaru profesionāļiem. Domāju, ka lielais konkurss – seši speciālisti uz vienu jaunā skolotāja vietu – pierāda, ka pedagoga profesijas nozīme un iespējas tiek pienācīgi novērtētas,” secina Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne un profesore.

Projekta pirmais iesaukums noslēdzās ar iespaidīgiem rezultātiem – interesi par dalību izrādīja 1836 iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 68 gadiem, un tika iesniegti 612 dalības pieteikumi, no kuriem atlasi izturēja 146 dažādu nozaru un profesiju pārstāvji.

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiks ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

Par projektu „Mācītspēks”
Skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Mācītspēks

Kaspars Cimermanis, Mācītspēka skolotājs

Autors: Alise Zita Zeidaka, žurnāls “IR”, 03.09.2020.

Kad iestājas rutīna, paliek garlaicīgi, ir pārliecināts uzņēmējs Kaspars Cimermanis. «Daudz ir paveikts un skriets pēc naudas. Gribu pamēģināt ko jaunu!» Tā viņš kļuva par vienu no izglītības projekta Mācītspēks 100 skolotājiem un atkal piedzīvoja pirmo skolas dienu.
Šoreiz pavisam jaunā lomā.
Uzņēmējs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, Itālijā un Rīgas Tehniskajā universitātē iegūtu ekonomista izglītību un maģistra grādu inovācijās un uzņēmējdarbībā nolēma — vēlas atkal mācīties. Kāds tuvinieks ieteica papētīt projektu Mācītspēks. «Nodomāju — pieteikšanās neko nemaksā.» Taču lielas cerības Kaspars neloloja — sīva konkurence un atlase trijās kārtās.
Tomēr viņš bija viens no mazliet vairāk nekā 600 pretendentiem, kas iekļuva topošo skolotāju simtniekā. Jau atlases procesā saskārās ar pirmajiem «skolēniem» — žūriju — un mācību stundas simulāciju. Jūlijā mācījās kursos Jelgavā, taču pēdējā skološanās pirms īstu skolēnu satikšanas notika augusta beigās. Turpmāko gadu katru piektdienu Kaspars apmeklēs Latvijas Universitāti, lai mācītos pedagoģiju, bet citās dienās — jauno darbavietu Rīgas Angļu ģimnāzijā, kur mācīs inženierzinātnes 7. klasei un dizainu un tehnoloģijas 6.—9. klasei. Kārtīga slodze — 16 stundas nedēļā! Šos priekšmetus viņam «piešķīra» projekta Mācītspēks organizatori, un Kaspars ir apmierināts: «Forši, ka jau no pamatskolas bērnus māca izstrādāt dizainu, radīt jaunu lietu un ieinteresē tehnoloģijās.
Mūsdienīga domāšana.» Lai arī maģistrantūrā studējis ko līdzīgu, pašam jāmācās ne pa jokam! Jāgatavo stundas, jāapgūst darbs ar dažādiem materiāliem, jādomā, kā ieinteresēt skolēnus. Lieli palīgi ir paša bērni — 3. un 7. klases skolēni —, ar viņiem var patrenēties. Bērni pamāca, kādam jābūt labam skolotājam. «Gribu, lai arī skolēni jūt — vide ir droša, nav jābaidās kļūdīties.» «Mācītspēks ir ideāls veids, kā ievest skolā interesantus cilvēkus, kas iepriekš nav domājuši par mācīšanu, bet var daudz dot,» uzskata jaunais skolotājs. «Manuprāt, tas ir viens no misijas stūrakmeņiem — nevis nākt uz skolu pelnīt naudu, bet dalīties savā pieredzē.»
«Ideāls veids, kā ievest skolā interesantus cilvēkus»
Kaspara sirdslieta un ikdienas pārvietošanās līdzeklis ir motocikls. Taču ar to saistīti arī daži aizspriedumi, ko viņš grib kliedēt: «Ne visi motociklisti izbraukā dabas liegumus. Tikai daži. Pārējie ir forši, cienījami cilvēki!»

Mācītspēks

Ar vācu valodu un folkloru bagāžā

Autors: Aisma Orupe, žurnāls “SestDIENA”, 04.09.2020. Foto: Kristaps Kalns.

Juglas vidusskolas vācu valodas skolotāja Rozīte Katrīna Spīča ir viena no visjaunākajām projekta Mācītspēks dalībniecēm, taču savos 25 gados paguvusi jau izdarīt daudz vairāk nekā viens otrs viņas vienaudzis.
Enerģija un dzīvesprieks viņā tā vien kūsā!
Arī projektā notiekošais viņai ļoti patīk, uzzinājusi daudz jauna un noderīga. Viņai skola vienmēr viesusi pozitīvas izjūtas: «Es esmu no tiem bērniem, kurus vecāki spieda palikt mājās tad, kad bija apslimuši.
Jo man noteikti gribējās būt tur, kur varēja uzzināt ko jaunu. Kur varēja satikties ar klasesbiedriem un skolotājiem.
Nevarēju nosēdēt bezdarbībā!»
Vispirms mācīja vecmāmiņu
Viņas ģimenē pedagogi ir abi vecāki, kādu laiku paši strādājuši skolā, bet tagad mamma ir Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore, tētis – horeogrāfs jeb, kā pats akcentējot, deju skolotājs. Vecāki nu labdabīgi pasmaidot, ka arī meita pievienojusies viņu pulciņam un varēšot profesionāli padiskutēt par izglītības jautājumiem. Viņi neesot domājuši, ka Rozīte Katrīna nonāks skolā.
Taču draugi, uzzinot, ka viņa pieteikusies Mācītspēkā, to nosaukuši par labu ideju, kā arī atzinuši, ka viņa labi iederēsies skolas vidē. Ja patin atmiņu kamolu vēl vairāk, jaunā sieviete atceras, kā jau no pirmajām dienām skolā tur gūto pieredzi nesusi uz mājām un iejutusies skolmeistara lomā, kopējot Pļavnieku sākumskolas lielisko skolotāju Ingunu. Par eksperimentālo skolnieci viņa izvēlējusies savu vecmāmiņu, kurai bijis jāapgūst viss skolā mācītais. Mamma, tajā visā noraugoties, tikai smaidījusi, ka nu visas skolotājas lietotās metodes un paņēmieni redzami kā uz delnas.
«Tā ir – bērni ir mūsu spogulis! It visā, arī kļūdās un misēkļos. Tāpēc esiet pozitīvi un atvērti, un bērns kā sūklis uzsūks to, ko vēlaties dot. Es visur eju ar šādu pārliecību,» teic Rozīte Katrīna.
Apzināt valodas iespējas
Ar vācu valodu jaunajai sievietei izveidojusies cieša saikne jau no skolas sola, taču vēl vairāk tā nostiprinājusies Comenius apmaiņas programmā, kas viņu aizvedusi uz Vāciju. Viegli nebija, jo sapratusi, ka valodas zināšanu bagāža nav neko liela, tāpēc laiks Minhenes ģimnāzijā pagājis saspringti – maz ko uztvērusi no stundās un apkārt notiekošā. Taču kopumā tā bijusi patiesi brīnišķīga pieredze, viesģimene un vide tik motivējoša, ka gluži likumsakarīga bijusi viņas tālākā izvēle Latvijas Kultūras akadēmijā apgūt starpkultūru sakarus (Latvija–Vācija). Vēl mācoties akadēmijā, Rozīte Katrīna sākusi strādāt Gētes institūtā, kurā pieteikusies ar valodas mācīšanu nesaistītā jomā. Taču, redzot, ka viņai ir pieredze darbā ar bērniem, kas gūta vasaras nometnēs ar dažādām izglītības programmām, tostarp Rīgas Latviešu biedrības projektā Sprīdīša skola, institūta vadība piedāvājusi mācīt bērnus. Lielu pateicību par šo laiku jaunā skolotāja saka mentorei Elīnai Salnai, kura ļoti palīdzējusi ar savu atbalstu – arī stundu plānu sagatavošanā. Šajā darbā sanācis saskarties arī ar pirmajām grūtībām un to, ka plānotais ne vienmēr ir īstenojams.
Diemžēl pavasarī nodarbības nācās pārtraukt Covid-19 dēļ, taču, re, – atkal pavēries ceļš uz pedagoģiju, tagad jau kā lielas skolas skolotājai.
Mazliet gan bijušas bažas, vai izdosies atrast izglītības iestādi, kam vajadzīgs vācu valodas skolotājs, jo tā, salīdzinot ar angļu valodu, Latvijas skolās ir maz pieprasīta.
Arī daudzi viņas klasesbiedri, cik atminoties, to mācījušies bez īpaša entuziasma.
Viņas ģimenē gan vienmēr bijis uzsvars, ka svarīgi ir zināt vismaz trīs Eiropas Savienības valodas – tātad vēl kādu bez angļu un latviešu valodas. Nu spējot novērtēt to, ka viņas bagāžā ir vēl vācu valoda, un to arī vēloties likt aiz auss saviem skolēniem – tas paver ceļu uz studijām Vācijas augstskolās, kurās, zinot vācu valodu, ir iespējams studēt par daudz mazāku maksu nekā citās Eiropas universitātēs, arī Latvijā.
Tā ir arī iespēja rosīgākai sabiedriskajai dzīvei. Piemēram, viņa pati darbojas Vācijas un Baltijas jaunatnes fondā, ko dibinājuši vācbaltieši. Tur viss notiek vācu valodā, kas ir lieliska iespēja spodrināt valodas prasmes un arī piedāvā labas iespējas uzzināt ko jaunu par politiskām norisēm un mūsu kopīgo vēsturi.
Tikai nojauš, kas sagaida
Par laimi, Juglas vidusskolā, kurā ir lielāks akcents uz vācu valodu, atradās vakance.
Un tieši tajā sākumskolas posmā, kurā Rozītei Katrīnai visvairāk gribējies mācīt, jo tad ir iespēja redzēt sava darba augļus.
«Labi pamati ir svarīgi, jo tie ļaus veiksmīgāk ieiet svešvalodā un daudz ātrāk uzlabot tās prasmes,» teic jaunā skolotāja un piebilst, ka viņai būs iespēja strādāt arī ar pamatskolas klašu jauniešiem.
Kā izaicinājumu viņa vērtē ne tikai nonākšanu klases priekšā, bet arī iekļaušanos lielajā skolas kolektīvā, kurā kopumā ir aptuveni 150 skolotāju. Priecējot, ka viņai ir pieci tuvākie kolēģi – tie, kuri māca vācu valodu. Iepazīstoties viņi uzsvēruši, ka cits par citu stāvot un krītot.
Tas nozīmē, ka ir, kam paprasīt padomu un ar ko sadarboties gan valodas mācīšanas, gan citos jautājumos. No viņu vidus ir nozīmēta arī mentore. Aizkustinoša bijusi pieredzējušāko kolēģu attieksme, izvērtējot, kuras klases viņai uzticēt.
Izskatot sarakstu, atvēlējuši tās, kurās nav tik daudz špicbuku, jo ir taču svarīgi, lai pirmais gads, kurā jāapgūst tik daudz jauna un nezināma, būtu pēc iespējas pozitīvi tendēts. «Domāju, ka šobrīd es tikai par kādiem desmit procentiem zinu to, kas mani sagaida,» neslēpj Rozīte Katrīna.
Pieteikusies vadīt arī folkloras kopu, jo pati nākot «no folkloras pasaules».
Šādu iespēju uztvērusi kā papildu bonusu, jo Rīgā nav daudz vidusskolu, kurās kas tāds būtu iespējams. Tas arī esot vēl viens apliecinājums, ka viņai šeit vienkārši bija jānonāk.

Mācītspēks

Datoriķis ar pieredzi un balvu azotē

Autors: Aisma Orupe, žurnāls “SestDIENA”, 04.09.2020. Foto: Kristaps Kalns.

Vīrieši nav bieža parādība Latvijas skolās, pamatā sievietes vien – sākot no pirmskolas līdz pat augstskolai. Dažā labā izglītības iestādē labi ja sportā un amatu mācībā ir kāds vīriešu kārtas skolotājs.
Tāpēc puišu vēlme darboties izglītības druvā tiek uztverta ar lielāku interesi, bet brīžiem pat tā kā aizdomām: sak, vai tad nav nekā cita, ko darīt? Jo, raugi, atbildība un slodze ir liela, ko nevar teikt par algu.
Taču Artūru Ausēju tas nav aizbiedējis.
Foršākā skolotāja lauri
Tiesa, par skolotāju, pats būdams vēl skolas solā, Artūrs nav vēlējies kļūt. Arī dzimtā neviens nav darbojies šajā jomā.
Tas noticis tā palēnām, soli pa solim, līdz viņš kļuvis par pilntiesīgu pedagogu.
Atšķirībā no lielas daļas Mācītspēka kolēģu viņu var dēvēt par pieredzējušu, jo jaunais vīrietis strādā par Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju jau vairākus gadus.
Tāpēc viņam arī vairs nav lampu drudža, stājoties klases priekšā. Projektā pieteicies, kad ieraudzījis tā reklāmas sociālajos tīklos. Kāpēc? Lai papildinātu un paplašinātu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, jo tajās robus ik pa laikam izjūtot – ar noteiktajiem 90 stundu kursiem, kas vajadzīgi, lai skolā varētu strādāt arī citas profesijas speciālists, bijis par maz.
Visticamāk, viņa skolēni gan par to paraustītu plecus un teiktu, ka viņš jau tāpat ir foršs skolotājs. Tam apliecinājums ir 2018. gadā saņemtā balva, ko viņam piešķīra Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.
Viena no septiņām nominācijām tā arī nosaukta – Foršākais skolotājs. Tai pretendentus izvirza paši skolēni,. Līdz ar to šis tituls ir patiesi augsta atzinība, jo bērni ar tādu bez iemesla nemētājas.
Svarīga enerģiju apmaiņa
Vaicāts, kā sevi raksturotu pats, Artūrs uzsver, ka ir īsts liepājnieks (nejaukt ar viņa vārda un uzvārda brāli – basketbolistu, kurš dzimis Olainē) – dzimis, audzis, mācījies un joprojām strādā pilsētā, kurā piedzimst vējš. Deviņas klases Jāņa Čakstes Liepājas 10. vidusskolā, pēc tam Liepājas Valsts tehnikumā apgūtas informācijas tehnoloģiju gudrības, ko vēl turpinājis izzināt Rīgas Tehniskajā universitātē un Liepājas Universitātē.
Vēlāk tā sanācis, ka darba gaitas aizvedušas uz skolu. Sākumā gan tīri tehniskā ievirzē – kā datoriķim un informācijas tehnoloģiju speciālistam. Taču skolas vadība laikam kaut ko saskatījusi jaunajā cilvēkā, jo piedāvājusi nostāties arī klases priekšā. «Tā tas notika – pamēģināju un, skat, te nu esmu!» pasmaida Artūrs un uzreiz piebilst: ja nebūtu patikusi jaunā loma, neparko «uz skatuves » vairs nekāptu. Viņš nu ikurāt dzīvo ar tādu pārliecību, ka nevajag ne laiku, ne citus resursus tērēt, ja darbs galīgi neiet pie dūšas. Tad nekāda milzu alga nespēs kompensēt diskomfortu. Bet kas tad tieši iepaticies? Tas, ka savas zināšanas un prasmes var nodot citiem. Skolotājs ir viena no tām profesijām, kura sasaucas ar teātra mākslu, un tas attiecas arī uz savstarpējo enerģiju apmaiņu – pēc labi novadītas stundas rodas tāds pozitīvs lādiņš, un, lai cik banāli tas neskanētu, – gandarījums ir īstais vārds, kas raksturo šī darba pēcgaršu. Jā, skolēni ir dažādi – viņu vēlme mācīties tāpat. Taču, ja pats esi pozitīvi lādēts un nedodies uz klasi kā negaisa mākonis, arī kopējā noskaņa klasē veidosies ar pluszīmi, uzsver Artūrs.
«Ķeblīti» neizsitīs
Kāds pats bijis kā skolēns? Visādi jau gājis, arī pieredzes dažādas, pasmīn skolotājs, taču kopumā viņa filozofija esot tāda: no jebkuras pieredzes – gan labās, gan sliktās –, saliekot visu kopā, var veidot vēl ko labāku.
Skaidrs, ka gadi gājuši un arī viņš mainījies, bet ar kuru gan tā nenotiek? Vairākums jau pamatskolā un pat vidusskolā par augstiem plauktiem nedomā.
«Centos turēties tā pa vidam, šur tur arī augstāk, it īpaši eksaktajos priekšmetos, kas padevās labāk. Sekmes un interese par mācību priekšmetu bija arī atkarīga no mijiedarbības ar pedagogu – ar tagadējo pieredzi varu secināt,» viņš saka un piebilst, ka šī atziņa palīdzējusi arī skolotāja darbā un to aiz auss licis tad, kad pirmo reizi stājies klases priekšā. Vai atceras savu pirmo stundu? O, jā! – uzreiz atsaucas Artūrs.
Tas noticis Liepājas Valsts tehnikumā, kad vajadzējis novadīt stundu specializētajā datorzinību priekšmetā trešā un ceturtā kursa audzēkņiem. Toreiz viņš vēl bijis gados pavisam jauns, tāpēc nav nekāds brīnums, ka skolēni uz viņu tā šķībi skatījušies ar neslēptu izteiksmi sejās: sak, ko jaunu tu mums iemācīsi? Taču, pateicoties šajā jomā iekrātajai pieredzei un tam, ka spējis atbildēt uz visiem skolēnus interesējošajiem jautājumiem, varējis šo izteiksmi nodzēst. Līdz ar to nav bijis problēmu arī ar disciplīnu.
«Ja esi ieinteresējis un pierādījis, ka esi īsts savas jomas specs, galvastiesu pārāks par tiem, kas sēž tev iepretim, lielā mērā vari neraizēties par tādām lietām,» teic Artūrs, kurš gan piebilst, ka nekādā ziņā to nevajag pasniegt augstprātīgi un ar pārākumu, tādā veidā autoritāti un cieņu neiegūsi.
Protams, jābūt gatavam uz dažādiem, arī provokatīviem jautājumiem. Bet kurš gan nav mēģinājis tādā veidā izsist ķeblīti skolotājam zem kājām? Ja tas ir «par lietu», ļoti labi – neļauj ieslīgt rutīnā.
Katrā ziņā tas, ka ugunskristības piedzīvojis ar vecāko kursu tehnikuma audzēkņiem, bijusi laba pieredze. «Tas patiesi bija jaudīgi, mugura bija slapja, bet pats biju dzīvs. Taču arī gatavojies biju pamatīgi un nopietni,» atceroties savu pirmo startu, pats par sevi paironizē Artūrs.
Pa šiem gadiem sanācis pastrādāt arī ar jaunākiem skolēniem, bet šogad stundas plānotas tikai vidusskolas galā. Kurš vecuma posms labāk tīk? Visiem ir savs smeķis, jāspēj tikai atrast kontaktu un veidu, kā ievilkt savā priekšmetā. Un mūsdienu jaunajai paaudzei tehnoloģiju nozīme nav īpaši jāakcentē – ne velti mēdz teikt, ka viņi jau piedzimst ar viedtālruni rokās.
Arī viņa paša bērns esot tam apliecinājums.
Tiesa, viņš sekojot līdzi, lai arī viedierīces tiek lietotas ar jēgu.

Mācītspēks

Tiks galā arī ar špicbukiem

Autors: Aisma Orupe, žurnāls “SestDIENA”, 04.09.2020.

Ar Agnesi Glezeri tiekos īsi pirms jaunā mācību gada viņas skolā – Baložu vidusskolā.
Klasē, kurā runājamies, uz galda kaudzītē sakrautas, gaida grāmatas, blakus telpās rosās viņas kolēģi, gaiteņos – tehniskie darbinieki. Šķiet, skola mazliet aizturējusi elpu, jo drīz viss sāksies! Arī dizaina un tehnoloģiju skolotājai Agnesei, kura lielāko daļu savu tērpu darina pati.
Viņa neslēpj, ka ar nepacietību gaida pirmo stundu skolā. Ir zināmas gan viņas klases, gan stundu plāns. Tas ir pietiekami intensīvs, jo skola ir liela un bērnu daudz. Pilna slodze tā nebūs, jo piektdienas Mācītspēka dalībniekiem ir atvēlētas nodarbībām augstskolā, turklāt daudz laika paņems arī teorētisko un praktisko uzdevumu veikšana. Jā, un, gatavojoties stundām, arī būs jāpatērē vairāk laika nekā pieredzējušajiem kolēģiem.
Otrā savā dzimtā
Lai gan klases priekšā vēl nav būts, Agnese no tā nebaidās, jo ir zināma pieredze kursu vadīšanā – tā palīdzējusi nostiprināt pārliecību par saviem spēkiem.
Atšķirība gan, protams, ir, jo pulciņa bērni ļoti vēlējās apgūt jaunas prasmes.
Skolā, ļoti iespējams, būs tādi, kam to nepavisam negribēsies. Turklāt, kā to paredz jaunais mācību saturs, būs klases, kurās stundas puišiem un meitenēm notiek kopā, tātad jāatrod veids, kā ieinteresēt abas puses gan, piemēram, kokapstrādē, gan šūšanā. Taču jaunā skolotāja cer, ka arī tas izdosies. Vissvarīgākais, lai rastos abpusēja cieņa un vēlme sadarboties, – tad jau puse rezultāta sasniegta!
Labs padomdevējs Agnesei reizēm ir arī pašas dēls, kuram ir jau 12 gadu. Viņš šad un tad, klausoties, kā viņa vada kursus, ieminējies, ka situāciju varbūt vajadzēja citādi risināt. Vai priecājas, ka mamma strādās viņa skolā? Jā, taču norādījis, ka no rītiem gan viņš uz skolu negrib doties mammas pavadībā.
Agnese arī atklāj, ka dzimtā nu viņa būs otrā skolotāja. Ome (mammas mamma), kas savulaik pasniegusi matemātiku, esot ļoti gandarīta, ka mazmeita ies viņas pēdās, jo arī viņai ļoti paticis strādāt ar bērniem. Abām esot kopīga vēl kāda līnija – šūšana. Agnese atceras, kā skatījusies, ko ome darina ar veco zingeru, līdz reiz saņēmusi dūšu un bez jebkādas palīdzības pati uzšuvusi svārkus bez piegrieztnes.
Ome esot bijusi patiesi pārsteigta, cik labi iznācis.
Matemātiķes talants noder
Skaidrojot, ko tad īsti pasniegs, Agnese norāda: līdz šim skolā bērni apguva mācību priekšmetu Mājturība un tehnoloģijas, savukārt turpmāk to aizstās Dizains un tehnoloģijas, uzsvaru no konkrēta priekšmeta izgatavošanas pārliekot uz dizaina domāšanas izkopšanu un dažādu prasmju apguvi. Liels pluss jaunajai skolotājai būs viņas līdzšinējā izglītība, kas iegūta Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā pabeigta bakalaura studiju programma Apģērbu tehnoloģijas un dizains, savukārt maģistra grāds iegūts Materiālu tehnoloģijās un dizainā.
Profesionālās iemaņas līdz šim sieviete likusi lietā, darinot individuāli pasūtītus tērpus. Lielākoties strādājusi viena modelējot un šujot. Tā pagājuši vairāki gadi, taču vienmēr iekšā gruzdējusi vēlme neturēt sveci zem pūra. Starp citu, maģistrantūras laikā Agnese papildus mācījusies arī pedagoģiskās zinības, it kā nojauzdama, ka tās noderēs.
Viņa prot darboties ne tikai ar audumu, bet arī ādu – savulaik šuvusi somas, kastītes, vestes, jakas –, un pati par iemācīto saka paldies modes dizainerei Skaidrai Deksnei, kuras ierādītā metode palīdzējusi tērpus darināt tā, lai tie pieguļ kā otra āda. Modelēšanā liels pluss bijušas arī matemātiķes dotības. Labās sekmes eksaktajos mācību priekšmetos vienubrīd likušas domāt pat par grāmatvedes profesiju. Taču galu galā Agnese pēc pamatskolas beigšanas Liepājas pusē izlēmusi doties uz Rīgu apgūt mākslas un dizaina jomu. Arī brālis turpat mācījies kokapstrādi. Pēc vidējās izglītības iegūšanas sākumā domājusi atgriezties dzimtajā pusē, tomēr palikusi Rīgā. Tiesa, ikdienā joprojām pietrūkst jūras, taču Baložos, kur Agnese šobrīd dzīvo, ir skaists priežu mežs, netālu arī ezers, tā ka vide atsauc atmiņā daudz ko no bērnības.
No kursiem līdz skolai
Viss notiek tā, kā jānotiek, – arī nejaušības vēlāk izrādās daļa no kopējā dzīves mustura. «Ieraudzīju piedāvājumu piedalīties tiešsaistes kursos Atrodi savu aizraušanos. Saruna ar kouču izvērtās par sarunu ar sevi, ļaujot atskārst, ka man pietrūkst jēgpilnības savā līdzšinējā darbā, tas ir, komunikācijas ar citiem un iespējas nodot tālāk savas uzkrātās zināšanas,» par to, kā nonākusi līdz skolotājas darbam, stāsta Agnese. Taču vienlaikus nākusi arī apjausma, ka tāds darbs nozīmē būt citu priekšā, rādīt un stāstīt. Teiksiet: kas nu tur liels? Bet Agnesei bažas radīja ne tik daudz publiska uzstāšanās, cik iedzimta atšķirība – asinsvadu anomālija, kuras dēļ vienas rokas krāsa atšķiras no otras. Kā tas būs, kad visi to redzēs un aplūkos? Vai pieņems viņu? Taču tad nācis nākamais likteņa iedrošinājums: paziņa piezvanījusi un vaicājusi, vai negribot novadīt šūšanas kursus, ierādot tajos pašus pamatus. Teikt «jā» pamudinājusi nelielā pieredze ar praktikantiem – ne vienreiz vien saņēmusi pēc tam labus vārdus, ka viņai izdodoties lieliski izskaidrot un ierādīt darbus.
Jau pēc pirmās kursu nodarbības, kas ieilgusi vairāk nekā noteiktās stundas, nākusi atziņa, ka tieši tā viņai ir pietrūcis. Pat nogurums šķitis tāds gaišs un uzmundrinošs. Nākamais solis jau bija bērnu pulciņš, ko ierosinājušas sarīkot mammas, kuras mācījās pie viņas un vēlējās, lai arī viņu atvases apgūst pirmās šūšanas iemaņas. Sapulcējies neliels bariņš meiteņu un arī puišu. Sašuvuši tā saucamās punču jeb jostas somiņas, par kurām bērni bijuši stāvā sajūsmā. Dažas meitenes pat mudinājušas nākt uz viņu skolu par mājturības skolotāju. Vislielākais gandarījums bijis satikt šos bērnus vēlāk uz ielas – viņi ar lepnumu rādījuši somiņas, kuras labprāt nēsājot savās ikdienas gaitās.
Kad nāca piedāvājums pastrādāt skolā, Agnese uzreiz piekritusi, lai gan tobrīd bijis daudz pasūtījumu. Mazliet jau šaubas tā kā bijušas: ja ienirs pedagoģiskajā darbā, vai nepazaudēs savu kvalifikāciju. Bet tad sieviete sapratusi, ka tas nekādā ziņā nebūs zaudējums, bet ieguvums, jo viņas zināšanu un prasmju pūrs ir patiešām apjomīgs – nu varēs to pārcilāt un atsvaidzināt.

Mācītspēks

TIEŠSAISTES ZIBAKCIJĀ MUDINA CILDINĀT SKOLOTĀJUS

Sagaidot Skolotāju dienu, ikviens laika posmā no 2. līdz 9. oktobrim aicināts piedalīties tiešsaistes zibakcijā “Aiz katra no mums ir skolotājs. Pastāsti par savējo!”. Zibakcijas ietvaros, sociālajos tīklos izmantojot tēmturi #superskolotājs, aicinām dalīties ar stāstu vai fotogrāfiju, pavēstot, kā skolotājs ir mainījis šī skolēna dzīvi.

(Publicitātes foto: Kristaps Kalns)

“Skolotājs ir tas, kura darbs nemainīgi vērsts uz attīstību. Gan uz sabiedrības attīstību, gan uz paša pilnveidi. Pašreizējie apstākļi pasaulē skolotāja uzdevumu padara ne vien sarežģītāku, bet arī vēl būtiskāku, pielāgojoties pārmaiņām, ko diktē jaunie pasaules noteiktumi. Ir svarīgi to novērtēt un pateikt paldies par izvēli kļūt par skolotāju ikvienam, kas to ir uzdrošinājies darīt”, zibakcijā rosina iesaistīties otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Skolotājs” veidotāja un vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga.

“Skolotāji ir kā bāka tumšos ūdeņos, dziļā tumsībā, kas nenogurdināmi rāda ceļu, kad pats jūties apmaldījies. Man pašai ir bijuši tādi skolotāji gan pamatskolā, gan vidusskolā, kā arī augstskolā. Ceru, ka pati, kā skolotāja, varu būt kādam bākuguns dzīves ceļā,” saka jaunā “Mācītspēks” skolotāja Dace Mortukāne, kura šogad uzsāka darba gaitas Pumpuru vidusskolā kā angļu valodas skolotāja un paralēli apgūst skolotāja profesiju Liepājas Universitātē.

Lai piedalītos Skolotāju dienas zibakcijā, jānofotografējas ar savu skolotāju, saņemot viņa piekrišanu, vai savā  fotoarhīvā jāatrod jau iepriekš uzņemta fotogrāfija no saviem skolas vai studiju laikiem. Šo fotogrāfiju kopā ar īsu piebildi, kā šis skolotājs mainījis jūsu kā skolēna dzīvi, laika posmā no 2. oktobra līdz 9. oktobrim jāpublicē savos sociālos tīklos, pievienojot tēmturi #superskolotājs. Pēc Skolotāju dienas spilgtākie fotomirkļi tiks apkopoti “Facebook” lapā @macitspeks un @superskolotajiem, ļaujot ikvienam iepazīt skolotājus, kas kādam mainījuši dzīvi, vienotā fotogalerijā.

Pasaules skolotāju diena ir starptautiski svētki, kas Latvijā tiek svinēti oktobra pirmajā svētdienā, kas šogad ir 4. oktobris. Zibakcija ir iedvesmas iniciatīva  kā esošajiem, tā topošajiem pedagogiem un izglītības zinātņu interesentiem.

2020. gada maijā veiktās “Norstat” aptaujas dati rāda, ka 58% respondentu augstu vērtē skolotāja profesiju, taču tikai 6% aptaujāto uzdrīkstētos kļūt par skolotājiem. Tāpat arī 57% respondentu norādījuši, ka skolotājiem ir nozīmīga loma jaunatnes un nākotnes personību un sabiedrības vērtību radīšanā. Kā būtiskākās īpašības, kurām 21. gadsimta skolotājam jāpiemīt, aptaujātie norādījuši profesionalitāti, autoritāti bērnu un vecāku acīs, prasmi darbā integrēt digitālos mācību rīkus, orientēšanos jaunākajās mācību metodēs, kā arī nebeidzamu zinātkāri. Savukārt aptaujātie skolotāji kā galveno iemeslu izvēlēties šo profesiju norādījuši patiku darbam ar bērniem (43%) un vēlēšanos sniegt ieguldījumu sabiedrības labā (42%).

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros.

Mācītspēks

MINISTRE: PEDAGOGU SAGATAVOŠANĀ EJAM PAREIZĀ VIRZIENĀ

„Ir pārliecība, ka jauno pedagogu sagatavošanā ejam pareizā virzienā,” atzinusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pēc vizītes jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” vasaras mācībās, kas no 20. līdz 31. jūlijam noritēja Jelgavas Tehnikumā. Mācību ietvaros 100 projekta dalībnieki guvuši gan būtiskas pamatzināšanas profesijā, gan atbalstošus kolēģus un domubiedrus, lai jau septembrī sāktu studijas universitātē un darbu skolā.

Jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros pirmo reizi Latvijas skolotāju izglītības vēsturē tiks īstenota darba vidē balstīta pieeja studijām. Projekts ilgs divus gadus, kuru laikā projekta dalībnieki strādās atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām, studēs un iegūs skolotāja kvalifikāciju Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, kā arī pilnveidos savas profesionālās prasmes nodibinājuma “Iespējamā misija” vadībā. Projekta īstenošanu pārrauga un atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, vasaras mācību norisē piedaloties arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai: „Iedvesmoja topošo skolotāju pārliecība „Mācītspēks” vasaras mācībās un vēlme būt skolā, ar bērniem, lai saprastu un mīlētu bērnus, lai ieinteresētu un atraisītu viņus sevis un pasaules izzināšanai.”

Vasaras mācības ir daļa no 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs”, kurā savas studiju gaitas uzsāk 100 studenti – projekta dalībnieki. Pirmajā no divām mācību nedēļām topošie skolotāji pieredzējušu mācībspēku vadībā guva ieskatu, kas ir izglītības zinātnes, kā vadīt klasi, kā piemērot mācību procesu ikvienam skolēnam, pedagoģiskās psiholoģijas teorijas par mācīšanos, kā efektīvi mācīt un mācīties u.c. Savukārt otrajā nedēļā dalībnieki apguva mācību stundu plānošanu un satura metodiku jau katra savas mācību jomas ietvaros. “Visi ir ļoti motivēti, gatavi mainīt sevi un gatavi arī mainīt kaut ko izglītības sistēmā,” tā projekta dalībniekus raksturo Latvijas Universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktore un asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga.

Paralēli mācību procesam tika organizēts dalībnieku darbs pilnveides grupās kuratora vadībā, kā arī veicināta dalībnieku savstarpējās pieredzes apmaiņa. “Es jūtos uzlādēts ar zināšanām un esmu gatavs doties uz skolu! Ir pagājušas intensīvas divas nedēļas, un to lielākais ieguvums ir kolēģi, kurus esmu šeit saticis un izveidojis ar viņiem kontaktu. Tagad es zinu – ja būs kāda joma, kurā es paklupšu, es varēšu uz viņiem paļauties un lūgt padomu,” uzsver projekta dalībnieks Antis Antons Viņķelis, kurš septembrī sāks darbu Rīgas 92. vidusskolā kā angļu valodas skolotājs.

Augustā projekta dalībnieki papildus aizvadīs praktiskas nodarbības par mācību procesa organizēšanu un analīzi, sāks gatavoties studijām sevis izvēlētajā universitātē un mācību gadam skolā, iepazīsto jauno darba vidi skolā un savus kolēģus. Nākamā pieteikšanās dalībai projektā tiks atklāta jau šī gada rudenī. “Pieņemiet izaicinājumu, jo būt par skolotāju ir interesanti! Būt par skolotāju – tas ir radošs darbs, būt par skolotāju – tā ir savu spēju pārbaudīšana,” apsvērt skolotāja profesiju aicina Liepājas Universitātes profesore un vasaras mācību pasniedzēja Ilze Miķelsone.

Par projektu „Mācītspēks”
Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Mācītspēks

“MĀCĪTSPĒKS” SKOLOTĀJI UZSĀK DALĪBU PROJEKTĀ

Jaunā skolotāju projekta “Mācītspēks” dalībnieki uzsāk dalību projektā ar pirmo soli pretī skolotāja profesijai – vasaras mācībām, kas no 20. līdz 31. jūlijam noritēs Jelgavas Tehnikumā. Intensīvu divu nedēļu apmācību ietvaros un pieredzējušu mācībspēku vadībā topošie skolotāji apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai jau septembrī paralēli studijām uzsāktu darbu skolā.

Jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros pirmo reizi Latvijas skolotāju izglītības vēsturē tiks īstenota darba vidē balstīta pieeja studijām. Projekts ilgs divus gadus, un jau pirmajā gadā projekta dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Vasaras mācības ir daļa no 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs”, kurā savas studiju gaitas uzsāk 100 studenti – projekta dalībnieki.

LU 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktore, asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga par vasaras mācību nozīmi saka: “Vasaras studijas var salīdzināt ar bobslejistu ieskriešanos pirms sasēšanās bobā. Startam ir liela nozīme – jau no paša sākuma viss ir jādara precīzi. Bobslejistu teicienu “nav starta, nav lejas” var attiecināt arī uz projekta “Mācītspēks” vasaras mācībām. Ar kādu atdevi jaunie studenti būs gatavi strādāt, iedziļināties, sadarboties un reflektēt par savu pieredzi, noteiks to, kā viņiem veiksies skolas “trasē” septembrī.”

Darba vidē balstītās studijas paredz, ka paralēli studiju procesam katrs no dalībniekiem strādās skolā, pilnā apmērā veicot visus skolotāja profesijā noteiktos amata pienākumus. Vasaras mācību studiju plānojums ietver ievadu skolotāja profesijas kompetencēs – projekta dalībnieki apgūs pamatprasmes un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas katra dalībnieka pārstāvētās jomas mācību metodikā, klasvadības pamatprincipos u.c. pamatzināšanas, lai jau 2020. gada 1. septembrī uzsāktu darbu skolā.

Vasaras mācības noritēs pieredzējušu mācībspēku vadībā – viņu vidū gan vadošie pasniedzēji no visām trim projektā iesaistītajām universitātēm, gan ilggadējie “Iespējamā misija” mācību programmas mācībspēki. Kā min “Iespējamā misija” mācību programmas vadītājs Jānis Šķesteris, studijas paredz daudzveidīgu metožu apguvi, ietverot metožu modelēšanu, savu nodarbību gatavošanu un novadīšanu, praktisku darbošanos nelielās darba grupās u.c. “Projekta skolotājiem, uzsākot darbu skolā 1. septembrī, ir ļoti būtiski aizvadīt studiju procesu pietuvināti reālai skolas videi, jo tikai tā ir iespējams veidot izpratni par kvalitatīvu un produktīvi organizētu procesu klasē klātienē,” uzsver Šķesteris.

Kopumā projekta ietvaros dalībniekiem piesaistītās skolas aptver 28 Latvijas pašvaldības un 11 lielās pilsētas. Uzsākot dalību projektā, 63 topošie skolotāji strādās Rīgas reģiona skolā, 18 dalībnieki – Kurzemē, 7 – Vidzemē un pa 6 dalībniekiem Latgalē un Zemgalē. Visvairāk, t.i., 35 projekta dalībnieki skolās nonāks kā valodu priekšmeta skolotāji, 17 – kā dabaszinātņu un tik pat daudzi kā matemātikas skolotāji. 31 projekta dalībnieks mācīs tādus priekšmetu grupas kā tehnoloģijas, kultūra un māksla, veselība un fiziskās aktivitātes u.c.
“Starp 100 projektā apstiprinātajiem dalībniekiem lielākā daļa ir tādi, kas par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku – kādam tā reiz palikusi kā otrā prioritāte, izvēloties pirmās studijas, kāds savā pieredzē strādājis ar bērniem neformālajā izglītībā un sapratis, ka vēlas dot savu pienesumu daudz lielākā apjomā. Kopumā dalībnieki profesijā saskata gan iespēju darīt jēgpilnu darbu, izmantojot savas zināšanas konkrētajā jomā un reizē pašiem pilnveidoties. Darba vidē balstītas studijas uzrunā ar savu praksē balstīto pieeju, kas ir būtiska tiem, kuriem jau ir viens, divi vai pat vairāki akadēmiskie grādi,” projekta nozīmi uzsver Inese Saldābola, nodibinājuma “Iespējamā misija” dalībnieku atlases vadītāja.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

PROJEKTA ATLASI IZTURĒJUŠI 146 KANDIDĀTI, TOSTARP ARĪ REPATRIANTI UN DAUDZBĒRNU VECĀKI

Šonedēļ noslēdzās jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” kandidātu atlase – to izturējuši 146 kandidāti, kas ir labākie no labākajiem un ar augstu motivāciju kļūt par skolotājiem.

Skolotājs – pieprasīta profesija

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” dalībnieku atlase notika trīs kārtās, pārbaudot katra kandidāta atbilstību un motivāciju, lai kļūtu par skolotāju. Vadoties pēc iepriekšējās pieredzes un atlases sistēmas, kas aprobēta jau vairāk nekā 10 gadu garumā, projekta komanda paredzēja četru speciālistu konkursu uz vienu projekta vietu.

„Nenoliedzami, šis uzsaukuma un atlases laiks ir bijis un turpina būt saspringts. Pateicoties neatlaidīgajam un nepārtrauktajam 24/7 darbam, šī projekta uzsaukuma laikā „Mācītspēks” komandai ir izdevies panākt neiespējamo – esam saņēmuši 612 pieteikumus, tādejādi konkursu palielinot līdz sešiem speciālistiem uz vienu projekta vietu,” atklāj Inese Saldābola, projekta „Mācītspēks” kandidātu atlases vadītāja.

Projekts ir sasniedzis interesentus arī latviešu kopienās ārzemēs, piemēram, Somijā, Anglijā, Norvēģijā, un šie kandidāti uzņemšanas gadījumā atgriezīsies Latvijā, lai kļūtu par skolotājiem. Tāpat kandidātu vidū ir pāris jau esošie skolotāji, kas vēlas pilnveidoties un iegūt kvalifikāciju, lai varētu turpināt iesākto darbu skolās. Projekta kandidātu vidū ir arī speciālisti no vadošiem amatiem, daudzbērnu ģimeņu vecāki, cilvēki ar vairākām augstākajām izglītībām, un kandidāti ir no visas Latvijas. „Kopumā projekta kandidātu dažādība pierāda, ka skolotājs var būt pieprasīta un novērtēta profesija!” rezumē I. Saldābola.

Projekta „Mācītspēks” speciāliste norāda, ka 37% kandidātu pārstāv humanitārās zinātnes, 32% dabaszinātnes un matemātiku jeb STEM un 30% – sociālās zinātnes, savukārt pedagoģijas zinātnes norādījis tikai viens kandidāts. Vidējais kandidātu vecums ir 32 gadi.

Lielākā interese starp mācību priekšmetiem ir tieši par angļu valodu – to ir gatavai pasniegt 29% kandidātu, uz pusi retāk (15%) norādīta matemātika, bet citi priekšmeti līdz 9% gadījumu. Savukārt 33% kandidātu norādījuši, ka var mācīt vairāk nekā vienu priekšmetu.

Atlases speciāliste atklāj, ka tika vērtēti kandidātu akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, ka kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība bija noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

I. Saldābola skaidro, ka arvien turpinās 100 dalībnieku noteikšana, piemeklējot atlasi izturējušajiem kandidātiem atbilstošākās vakances Latvijas skolās – lai gan visi 146 kandidāti atbilst augstākajiem kritērijiem, nepieciešams atrast saderību starp kandidātu izvēli par augstskolu un mācību priekšmetiem, kā arī skolu iesniegtajām pedagogu vakancēm, jo projektā ir tikai 100 vietas.

Latvijas skolās nepieciešami teju 500 pedagogi

Arī skolas izrādījušas lielu interesi par projektu – kopā tika saņemti 204 skolu pieteikumi ar 461 pedagogu vakanci. „Kaut arī 100 projekta „Mācītspēks” dalībnieki šogad uzsāks skolas gaitas, iesniegto vakanču skaits rāda, ka Latvijas skolās arvien pietrūks teju 400 skolotāju,” pauž Ruta Zaharova, projekta „Mācītspēks” skolu piesaistes vadītāja.

R. Zaharova min, ka pieprasītākās vakances bija STEM jomas skolotājiem (kopumā 237 vakances), tostarp matemātikas (80 vakances) un fizikas (43 vakances) skolotājiem, kā arī valodu skolotājiem (kopumā 117 vakances), tostarp angļu valodas (47 vakances) un latviešu valodas un literatūras (45 vakances) skolotājiem.

Savukārt aktivitātes ziņā izcēlušās Rīgas reģiona skolas, iesniedzot vairāk nekā pusi no kopējo vakanču skaita – 256. Liela aktivitāte bijusi arī Zemgalē (68 vakances), Vidzemē (58 vakances) un Kurzemē (54 vakances). Savukārt Latgales skolas iesniegušas vien 5% no kopējā vakanču skaita (25 vakances).

Projekta mācību starts būs līdz ar vasaras mācībām un studijām, kas plānotas jūlija otrajā pusē, uzreiz pēc kandidātu līgumu parakstīšanas ar izvēlētajām augstskolām. Šo mācību laikā topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu.

Par projektu „Mācītspēks”
Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

APTAUJA: LATVIJAS SABIEDRĪBA AUGSTU VĒRTĒ SKOLOTĀJUS UN VIŅU DARBU

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” veiktās aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības skolotāja profesiju vērtē augstu un uzskata, ka skolotājiem ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību veidošanā (93%).

Sabiedrības skatījumam uz skolotāja amatu ir tieša ietekme uz skolotāju skaitu valstī. Lai gan 91% Latvijas iedzīvotāju augstu vērtē skolotāja kā profesijas lomu un pienesumu sabiedrībai, tomēr kļūt par skolotāju būtu gatavi tikai 6% respondentu. Savukārt savai atvasei skolotāja profesiju vēlētos vien 2%.

Tomēr, lai gan retais iedzīvotājs apgalvo, ka izvēlētos skolotāja profesiju, pirmajā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” gadā ir ievērojams konkurss uz skolotāja amatu – seši speciālisti uz vienu vietu.

„Izglītība nenoliedzami ir veiksmīgas nākotnes stūrakmens, tāpēc ārkārtīgi svarīga ir skolotāju loma šīs izglītības kvalitātes celšanā. Kaut gan lielākā daļa aptaujāto (84%) uzskata, ka pret skolotājiem trūkst cieņas no sabiedrības puses, tomēr 93% iedzīvotāju norādīja, ka skolotājiem ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā,” aptaujāto atbildes komentē Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore.

Tie iedzīvotāji, kas būtu gatavi kļūt par skolotājiem, kā svarīgāko iemeslu minēja, ka tā ir profesija, kurā nepieciešams pastāvīgi mācīties pašam un apgūt jaunas iemaņas, zināšanas (57%) – šis vienbalsīgi bija svarīgākais iemesls, ko norādīja cilvēki no dažādām vecuma, dzīvesvietas, ikmēneša ienākumu un izglītības grupām. Tāpat tika uzsvērti tādi iemesli kā – patīk darbs ar bērniem (43%) un ir vēlme sniegt ieguldījumu sabiedrībā (42%). Katrs trešais (32%) kā pozitīvu iemeslu norādīja arī vasaras brīvlaiku.

Lai gan tikai katrs piektais iedzīvotājs (21%) uzskata, ka šai profesijai ir garantēts darbs, tomēr katru gadu 1. septembris atnāk ar vairākiem simtiem pedagogu vakanču. Piemēram, projektam „Mācītspēks” vien ir pieteikušās teju 200 skolas ar vairāk nekā 400 skolotāju vakancēm.
Puse iedzīvotāju, kas nebūtu gatavi kļūt par skolotājiem, kā būtiskāko šķērsli minēja emocionāli grūto darbu (49%), nedaudz retāk tika minēta arī necieņas izrādīšana skolotājam no bērnu un vecāku puses (42%) un tas, ka skolotāja profesija vienkārši nesaista (33%). Jau iepriekš publiskajā telpā ir izskanējis viedoklis, ka skolotāja darbs nav ne emocionāli, ne fiziski viegls un tam jābūt teju kā misijai, lai to veiktu. Zemu atalgojumu kā šķērsli minēja vien 25% iedzīvotāju.

„Protams, katram darbam ir savas ēnas puses, tomēr ikvienam skolotājam ir arī motivācija šo darbu darīt – tas ir iedvesmojošs, sniedz gandarījumu un virza uz nepārtrauktu attīstību. Savukārt, piebilstot par profesijas atalgojumu, redzu, kā pārmaiņas uz labo pusi jau notiek, un skolu tīkla optimizācija to tikai veicinās,” pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors un fizikas skolotājs.

Vaicāti, kādām īpašībām jāpiemīt 21. gadsimta skolotājam, visbiežāk iedzīvotāji minēja profesionalitāti (88%), autoritāti bērnu acīs (75%) un orientēšanos jaunākajās mācību metodēs (72%). Nedaudz retāk tika minēta arī prasme mācību procesā integrēt digitālos mācību rīkus un nebeidzama zinātkāre. Savukārt visretāk tika izcelta pakļāvība bērnu un vecāku vēlmēm (7%) un piekāpība (2%). „Šie rezultāti skaidri iezīmē, ka katram skolotājam jābūt līderības prasmēm, degsmei pret savu darbu un misiju un nemitīgi jāattīsta savas prasmes un zināšanas,” rezumē K. Kravis.

Pētījumu veica pētījumu aģentūra „Norstat”. Pētījuma ietvaros interneta vidē aptaujāti 1006 iedzīvotāji no visas Latvijas.

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros. Aktuālā informācija par kampaņu: www.macitspeks.lv.

Mācītspēks

PAR VIENU MĀCĪBU VIETU CĪNĀS SEŠI DAŽĀDU JOMU SPECIĀLISTI

Līdz ar jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” jaudīgo startu un pieteikšanās noslēgumu, sperts nozīmīgs solis mūsdienīgas un pasaulē konkurētspējīgas izglītības attīstībā Latvijā. Interese par projektu ievērojami pārsniedza pieejamo vietu skaitu, – kopā pieteikušies 612 kandidāti. Pašlaik notiek pieteikumu izvērtēšana un dalībnieku atlase, tāpēc gala rezultāti būs zināmi jūnija beigās.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, ka skolotājs ir ikvienas valsts izglītības un izaugsmes pamatā. Skolotājam ir ne tikai jāsniedz zināšanas, bet arī jāiedvesmo bērni un jaunieši kļūt par nākamajiem vizionāriem, kas veidos to, kāda Latvija attīstīsies nākotnē. Tieši speciālisti, kas jau ir profesionāļi savā jomā, var kļūt par skolotājiem, kuri iedvesmotu savus skolēnus. Šādus topošos skolotājus apvienos projekts „Mācītspēks”.

Pieteikumu izvērtēšana vēl turpinās, bet jau šobrīd projekta „Mācītspēks” speciālisti atklāj – atlasi uzsākuši pārstāvji no šādiem zinātņu virzieniem: sociālajām zinātnēm (39%), dabaszinātnēm un matemātikas (27%), humanitārajām zinātnēm (27%), pedagoģijas zinātnēm (2%) un citām zinātnēm (5%). Vidējais kandidātu vecums ir 36 gadi. Kopumā par projektu interesējušies 1839 cilvēki.
„Mēs apzināmies lielos izaicinājumus izglītības sistēmā, skolu optimizācijā, esošo mācību modeļu attīstībā. Tās ir izmaiņas, kurām nepieciešams laiks un cilvēki, kas tic nākotnes izglītībai. Mēs esam maza valsts ar mazāk nekā 2 miljoniem iedzīvotāju, taču tieši tas mums dod iespēju būt mobiliem un kopā panākt lielas pārmaiņas,” skaidro I. Šuplinska, pamatojot projekta „Mācītspēks” lielo ieguldījumu Latvijas izglītības nākotnē.

Nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors Kārlis Kravis, vērtējot pieteikumu skaitu, uzsver, ka projekta izveide nebūtu iespējama bez Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsta. Pateicoties ministrijas aktīvai iesaistei izglītības kvalitātes uzlabošanā, kopīgiem spēkiem ir strādāts pie tā, lai skolās nokļūtu arvien jauni speciālisti. „Uz vienu projekta vietu šobrīd ir pieteikušies seši speciālisti – lielais pieteikumu skaits apliecina, ka šāds izglītības projekts ir vajadzīgs. Ilgtermiņā ceram, ka uzlabosies ne tikai izglītības kvalitāte, bet arī skolotāju profesijas prestižs,” teic Kārlis Kravis.

Projekts „Mācītspēks” ir arī paraugs tam, ar kādiem panākumiem var vainagoties aktīvs komandas darbs. Projekta īstenošanā ir iesaistītas trīs vadošās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, kā arī nodibinājums „Iespējamā misija”. Visas iesaistītās puses kopīgiem spēkiem vēlas panākt to, lai ne tikai celtos izglītības kvalitāte un skolās būtu jauni speciālisti, bet arī augtu skolotāja profesijas prestižs.

„Simt dažādu jomu speciālistu uzsāks ceļu uz pedagoga izglītību, kā arī dalīsies savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem skolās visā Latvijā. Esmu pārliecināta, ka šī jaunā, darba vidē balstītā mācību pieeja mainīs to, kā uz izglītības sistēmu skatīsimies un kā to attīstīsim nākotnē,” pauž Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” direktore.

To, ka jauni speciālisti skolās ir nepieciešami, atzīst arī Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns. Tāpat arī viņš novērtē to, ka “Mācītspēks” sniedz iespēju programmas dalībniekiem apmācības laikā strādāt skolās, apvienojot darbu ar studijām, jo tas palīdz jaunajiem skolotājiem apgūt visas nepieciešamās prasmes. “Mums vajag jaunus spēkus, lai ilgtermiņā uzturētu izglītības kvalitāti. No pieredzes varu teikt, ka skolotāji, kuri ir mācījušies darba vidē, ir kompetenti savā nozarē un stundās spēj apvienot teoriju ar praksi, piešķirot mācību procesam dziļāku jēgu. Jaunie skolotāji ienāk ar skaidru redzējumu, kā uzlabot mācību procesu un kādu pienesumu, strādājot ar skolēniem, viņi vēlas sniegt visai sabiedrībai. Tāpēc skolā ļoti gaida jaunus un talantīgus kolēģus,” skaidro skolas direktors.

Jūnijā noslēgsies dalībnieku atlase, un būs zināmi visi 100 jaunie skolotāji, kas no 1. septembra uzsāks bezmaksas studijas Latvijā vienīgajā darba vidē balstītajā augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs”, līdztekus strādājot skolā par mācību priekšmeta skolotāju.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

PIEREDZES STĀSTS: LĪDZ AR PIRMO VIESOŠANOS SKOLĀ JUTU, KA TĀ IR PAREIZĀ IZVĒLE

Uzsākot ko jaunu, pārmaiņas ierastajā dzīves ritmā ir neizbēgamas. Reizēm šīs pārmaiņas var biedēt vai atturēt cilvēku no dažādu iespēju izmantošanas. Taču, kā liecina Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotāja un nodibinājuma “Iespējamā misija” absolventa Valda Zutera pieredzes stāsts, pārmaiņas ikdienā var nest ko labu.

Skolotāja profesija kā loģisks karjeras turpinājums

Ideja par skolotāja profesiju man radās tāpēc, ka savā karjerā nonācu punktā, kur sapratu – šībrīža iesāktais ceļš man neder. Tad piesēdos un padomāju, ko es protu darīt, kas man sanāk, kas ir vajadzīgs apkārtējiem un par ko varu saņemt naudu? Ideja strādāt par skolotāju izkristalizējās kā loģisks tālākās karjeras turpinājums.

Savukārt ”Iespējamās misijas” piedāvājums ļoti labi iegūlās iepriekš minētajā loģiskajā lēmumā. Līdz tam arī biju iepazinis vairākus skolotājus, kuri bija iesaistīti šajā kustībā un atstāja ļoti labu iespaidu par sevi kā cilvēki un savas jomas profesionāļi.

Sākotnējās izjūtas – apjukums

Iesaistoties “Iespējamajā misijā”, man tika piedāvātas vakances ārpus Rīgas – Ogrē un Tukumā. Pirmajā brīdī bija nedaudz apjukums, jo nebiju tādu variantu pat iedomājies. Šķita, ka Rīgā taču ir tik daudz skolu, noteikti jābūt kādam piedāvājumam no Rīgas skolas. Bet, tā kā tas bija brīdis dzīvē, kad biju gatavs krasām izmaiņām, tad diezgan ātri pieņēmu šo situāciju kā potenciāli labu esam un izvēlējos piedāvāto vakanci Tukumā.

Līdz ar pirmo viesošanos skolā redzēju, ka tā ir pareizā izvēle. Jau no paša sākuma skolas vadības un kolēģu attieksme bija ļoti atbalstoša, bet skolēni bija gatavi gan mācīties paši, gan pamācīt un pārmācīt mani.

Pārmaiņas no cilvēka prasa lielu enerģiju

Karjeras virziena un dzīvesvietas maiņa ir nozīmīgi dzīves lēmumi. Ja tie abi notiek reizē, tas prasa daudz fiziskās un garīgās enerģijas. Tā bija arī man. Turklāt es pārcēlos uz pilnīgi svešu vietu, kur faktiski nevienu nepazinu. Pirmie darba gadi skolā aizņem ļoti daudz laika, kas kavē socializēšanos un apkārtējo cilvēku iepazīšanu. Taču savu lēmumu par pārcelšanos neesmu nožēlojis.

Tāpat arī pastāv atšķirības starp dzīvošanu lielā pilsētā un mazpilsētā. Piemēram, viena no atšķirībām ir cilvēku skaits. Rīgā tevi pazīst retais, bet mazpilsētā situācija ir cita. Bet Tukumā varu būt tuvāk dabai. Pietiek pabraukt pāris kilometrus jebkurā virzienā no Tukuma centra, un jau ir sajūta kā laukos. Kopumā klusāka un mierīgāka dzīve.

Atšķirīgi speciālisti dažādo mācību procesu

Mani motivē skolēni, skolēnu vecāki un kolēģi, kuri ir gatavi ar pozitīvu un kritisku attieksmi ieguldīties tajā, lai mācītos un attīstītos gan paši, gan skola kā organizācija. Tāpēc, manuprāt, ļoti vērtīgi ir tas, ka skolotāja profesiju apgūt ir iespējams dažādu jomu speciālistiem tādos projektos kā “Mācītspēks”. Šī būs laba injekcija, lai dažādotu skolotāju sastāvu, jo es vienmēr esmu bijis par to, ka kolektīvs ir spēcīgs tad, ja to veido dažādi cilvēki – šajā gadījumā dažādi sagatavoti un ar dažādām dzīves un darba pieredzēm.

Taču šeit liela nozīme ir arī tiem pedagogiem, kuri skolā strādā jau vairākus gadus. Ja apvieno jauna speciālista idejas un degsmi ar pieredzējušu kolēģu prasmēm un zināšanām, tad rezultāti neizpaliks.
“Ja apvieno jauna speciālista idejas un degsmi ar pieredzējušu kolēģu prasmēm un zināšanām, tad rezultāti neizpaliks.”

Aicina atklāt savu potenciālu

Dažādu jomu speciālisti, kas arī vēlās kļūt par skolotāju, ir aicināti pieteikties projektā „Mācītspēks” līdz 18.maijam. Plānots, ka jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils universitātē vai Liepājas Universitātē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs” un paralēli strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji, savukārt otrajā gadā mācības turpināsies „Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

ILGI GAIDĪTAIS JAUNO SKOLOTĀJU PAPILDINĀJUMS DRĪZ JAU BŪS KLASĒS

“2019. – 2020. mācību gada sākumā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem Latvijas skolās trūka 380 pedagogu. Turklāt arī nākotnē straujas pozitīvas izmaiņas nav gaidāmas, jo ļoti daudz jauno skolotāju pēc augstskolas pabeigšanas nemaz nemēģina strādāt par skolotājiem. IZM sniegtie dati liecina, ka pedagoģiskās studiju programmas ik gadu beidz vairāk nekā 1100 absolventu, bet uz skolām dodas strādāt tikai aptuveni 400. “Mūsu bērnus sagaida pašapmācības,” par situāciju sociālajos tīklos skumji pajokoja kāds asprātis.

Tomēr nav tā, ka nekas netiek darīts, lai novērstu vai vismaz mazinātu pedagogu trūkumu.

Līdz šā gada 18. maijam turpinās pretendentu pieteikumu pieņemšana 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta “Mācītspēks”.

Joprojām tiek gaidīti mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi, kuri līdz 2020. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc atlases simt topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs skolās.

Jāatzīmē, ka pretendentu interese un saņemto pieteikumu skaits vieš cerības par perspektīvu papildinājumu Latvijas pedagogu saimei, jo konkurence patlaban ir liela, interesi izrādījuši pāri par tūkstotim speciālistu, un pašlaik jau saņemti vairāk nekā četri simti pieteikumu. Iespējams, ka sava loma ir arī situācijai, kas izveidojusies Covid-19 pandēmijas rezultātā, jo jauni cilvēki aizvien vairāk meklē darba iespējas, savu nākotni saredzot skolā.

Projekts “Mācītspēks” radās kā atbildes reakcija uz tām pārmaiņām izglītībā, kas notiek visur pasaulē. Skolotāju, jo īpaši gados jaunu, perspektīvu un motivētu, trūkst, tāpēc nepieciešamas jaunas speciālistu sagatavošanas formas un metodes.

Iniciatīva nāca no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas izstrādāja informatīvo ziņojumu par, kā mēdz teikt tā autori, skolotāju izglītības restartēšanu. Projekts “Mācītspēks” paredz, ka speciālistu mācības sāksies vasarā ar intensīvām divu nedēļu ilgām studijām un šajā laikā jaunie skolotāji saņems pašu nepieciešamāko informāciju, apgūstot izglītības psiholoģiju, klasvadību, iekļaujošo psiholoģiju, tiesību zinātnes un citus kursus, kas viņiem ļaus uzsākt darba gaitas kādā no Latvijas skolām, vienlaikus studēt un iegūt skolotāja kvalifikāciju, saņemot skolotāja darba algu, kā arī mācību stipendiju. Topošajiem skolotājiem studiju un darba laikā atbalstu sniegs “Mācītspēka” komanda – Latvijas Universitāte, “Iespējamā misija”, arī mentori un pieredzējuši kolēģi skolās.

Projektā vadošais partneris ir Latvijas Universitāte, bet partneri – Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, nodibinājums “Iespējamā misija” un citas iestādes. Taču programmas izstrādē lielu atbalstu sniedza arī darba devēji, nevalstiskās organizācijas, piemēram, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija – LIVA, piedalījās simtiem cilvēku, kuru pienesums ir palīdzējis radīt programmu, kas ne tikai paredz teorijas apguvi, bet pirmo reizi Latvijā piedāvā īstenot darba vidē balstītu pieeja studijām. Projekta īstenošanai ir paredzēti nepieciešamie resursi.

Jāatzīst, ka arī šis projekts, kā jau viss jaunais un neierastais, daļā sabiedrības un izglītības darbinieku ir raisījis zināmu neizpratni un pretestību. Ir dzirdēts pat pārmetums, ka tā būšot izglītības degradācija, jo klasēs ies cilvēki bez izglītības. Taču te nu tiek aizmirsts, ka projektā iesaistās nevis neizglītoti un nesagatavoti jaunieši, bet gan cilvēki, kuri jau ir ieguvuši vismaz bakalaura vai maģistra grādu matemātikā, fizikā, svešvalodās vai citā specialitātē. Tas nav nekas neparasts – arī salīdzinoši nesenā pagātnē par virknes priekšmetu skolotājiem kļuva cilvēki, kas bija ieguvuši augstāko izglītību konkrētā specialitātē (ķīmijā, fizikā, vēsturē u.c.), bet pedagoģijas kursu apguvuši papildus.

“Mācītspēka” projekta dalībnieki divos gadus iegūs nepieciešamās zināšanas pedagoģijā, turklāt tās varēs nekavējoties pārbaudīt praksē, redzēt, kas strādā un kas ne. Pedagoģijā vēlamo rezultātu parasti var iegūt ar dažādām metodēm, un ikviens jaunais skolotājs varēs pārliecināties, kuras viņam ir vispiemērotākās.

Protams, šis projekts nav universāla brīnumnūjiņa, kas vienā mirklī atrisinās visas Latvijas izglītības sistēmas problēmas. Skolotāju trūkst vairāku iemeslu dēļ. Es vēlos uzsvērt, ka darbs nav vienkāršs un ir gana stresains, bieži draud ar izdegšanu. Ikvienam jaunajam pedagogam nāksies saskarties gan ar sarežģīta rakstura bērniem, gan bieži vien ar agresīviem vecākiem, ar kuru pārmetumiem skolotājiem sociālo tīklu laikmetā iepazīties var katrs. Bieži vien realitāte skolā atšķiras no gaidītā, turklāt arī atalgojums nešķiet samērīgs un neveicina motivāciju strādāt izglītības jomā, tāpēc būs cilvēki, kas izvēlēsies mierīgāku un labāk apmaksātu darbu citur. Nevienā profesijā nepaliek strādāt visi augstskolu beidzēji, taču jācer, ka izglītības sistēmas reformu rezultātā jauno pedagogu aiziešana no skolām vairs nebūs tik liela, kāda tā ir pašlaik.

Tomēr simt jaunu, enerģisku un motivētu skolotāju ienākšana skolās būs notikums, par ko visiem vajadzētu būt priecīgiem, jo tā mēs kaut nedaudz samazināsim pedagogu deficītu un nodrošināsim skolotāju paaudžu nomaiņu. Tāpēc es aicinu vēl līdz 18. maijam projektā pieteikties ikvienu, kam ir nepieciešamā izglītība un kas vēlas ienest svaigas vēsmas skolās un visā izglītības sistēmā.”

Autors: Ieva Margeviča-Grinberga, LU asociētā profesore.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

8 IEMESLI, LAI KĻŪTU PAR SKOLOTĀJU

Atlikušas vairs tikai dažas dienas līdz 18. maijam, lai pieteiktos unikālam projektam, kas palīdzēs Tev jau šoruden kļūt par skolotāju, reizē mācot un mācoties. Tavi nākotnes skolēni un viņu vecāki, topošie kolēģi un skolas vadība Tevi jau gaida! Ja vēl šaubies, vai “Mācītspēks” ir Tava īstā izvēle, ieklausies ceļavārdos no tiem, kuri par šo izvēli ir pārliecināti.

1. “Ja Tevī mīt vēlme un degsme palīdzēt, nepalaid garām šo iespēju!”

“Mana iekšējā balss, kas katru dienu motivē un mudina rīkoties, ir tā pati balss, kas lika pieteikties projektam ”Mācītspēks”. Ja Tevī mīt vēlme un degsme palīdzēt, uzlabot esošo, jo Tu redzi un dziļi sirdī zini, ka Tu vari – šis ir lielisks brīdis rīkoties! Iedomājies, kā Tu varētu uzlabot skolas pieredzi simtiem bērnu un jauniešu! Cik daudz iespēju un potenciālas izaugsmes gan Tev, gan skolēniem! Nepalaid garām šo unikālo iespēju – Tev izdosies, mums kopā izdosies!” Dace Mortukāne, projekta “Mācītspēks” dalībniece

2. “Tas, ko jūs gūsiet skolā, ir neizmērojams prieks un laime!”
“Šobrīd skolās katastrofāli trūkst jaunu cilvēku ar viņiem piemītošo jaunības enerģiju, degsmi. Arī es savas skolotājas gaitas sāku bez jebkādas akadēmiskās izglītības. Tāpēc tas, ko gribētu jums teikt: nebaidieties, ejiet skolā, bērni ir fantastiski! Viņi novērtēs jebkuru cilvēku – viņi ir atvērti, priecīgi, pozitīvi. Un tas, ko jūs gūsiet savai dzīvei, esot skolā, ir neizmērojams prieks un laime!” Evija Kokorīte, angļu valodas un deju skolotāja Jura Neikena Dikļu pamatskolā un Ēveles pamatskolā

3. “Tu dari savu darbu nākamās paaudzes vārdā!”
“Jebkurš skolotājs kā piemērs skolēniem iemāca daudz vairāk, nekā mēs domājam, – gan labo, gan slikto. Kāpēc es palieku skolā tik ilgi, neskatoties uz finansiāli labākiem piedāvājumiem? Skolā ir vajadzīgs ilgs laiks, lai redzētu rezultātus. Bet pēc darba skolā ir grūti atrast darbu ar jēgu. Tā ir misija. Tu dari savu darbu nākamās paaudzes vārdā.” Raivis Pauls, fizikas skolotājs un direktora vietnieks Ādažu vidusskolā

4. “Skolotāja darbs ir vienkārši iespaidīgs!”
“Skolotāja darbs ir vienkārši iespaidīgs. Šī ir lieliska iespēja, un vajag to izmantot! Esmu skolā tāpēc, lai būtu tas skolotājs, ko kāds atceras kā iedvesmojošu un labo piemēru. Jo kā Tu izturēsies pret citiem, tā citi izturēsies pret Tevi. Ja Tava attieksme ir pozitīva un atvērta, tad arī skolēnu un kolēģu attieksme pret Tevi būs tāda pati.” Jānis Kuskēvičs, vēstures skolotājs Rīgas 95. vidusskolā

5. “Skolēni vēlas atgriezties skolā un novērtēt, ka blakus ir skolotājs.”
“Skolotāja lomai ir jāmainās. Attālināto mācību process ir pierādījis, cik nozīmīga bērniem un vecākiem ir skola. Tas, ko šobrīd redzu, ir skolēnu vēlme atgriezties skolā un novērtēt, ka blakus ir skolotājs. Šis Latvijas izglītībai ir iespēju laiks. Liela nozīme ir esošo un jauno skolotāju sagatavošanai – būtiski, ka mācībspēku rindās ir un klāt nāk profesionāli, augsti motivēti, uz attīstību vērsti skolotāji.” Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre

6. “Labākie ir tie skolotāji, kas ik dienu skolā ierodas ar misijas apziņu!”
„Skolotājs ir gan misija, gan darbs. Tas jāveic ar mirdzošām acīm un motivāciju, vēlmi pilnveidoties, bet nedrīkst aizmirst arī par sevi, savām interesēm un atpūtu. Labākie ir tie skolotāji, kas to ir iemācījušies sabalansēt un ik dienu ierodas skolā ar smaidu un misijas apziņu. Aicinu projektam pieteikties tos jaunos speciālistus, kam rūp mūsu izglītības un arī sava nākotne.” Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore

7. “Tas, kā skolēni skatās uz pasauli, ir atkarīgs no Tevis!”
„Skolotāja darbs dod momentānu atgriezenisko saiti. Tas, ko skolēni iemācās un kā skatās uz pasauli, ir atkarīgs no Tevis, Tavām zināšanām un spējas pielāgot mācību pieeju, lai gūtu rezultātus ar katru klasi un skolēnu. Mēs ticam, ka skolotāja profesija būs reiz atkal augstu godāta sabiedrībā un uz ikvienu vakanci būs konkurss.” Kārlis Kravis, nodibinājuma “Iespējamā misija” direktors

8. “Dažādu jomu profesionāļi skolas vidē ienes daudz vērtību!”
“Dažādu jomu profesionāļi skolas vidē ienes daudz vērtību, zināšanu, prasmju – tas ir fakts. Savukārt pedagoģiskā meistarība palīdz saredzēt piemērotus veidus un paņēmienus, kā skolēniem palīdzēt to apgūt. Apvienojot abus šos aspektus, projektam „Mācītspēks” ir liels potenciāls, lai Latvijas skolas papildinātu ar lietpratīgiem skolotājiem, ko gaida gan izglītības sistēma, gan skolēni.” Maija Kokare, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.
Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

BEZ SKOLOTĀJU PRESTIŽA CELŠANAS NAV IESPĒJAMA LABĀKA IZGLĪTĪBA

“19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē tautskolotājs bija teju viscienījamākais cilvēks visā apkaimē, viņš tika uzskatīts par visizglītotāko personu, kas pilda cēlu misiju – savas zināšanas nodod jaunajai paaudzei un tādā veidā tai rada iespēju dzīvē sasniegt ko vairāk, nekā to spēja bērnu vecāki un vecvecāki. Taču dažādu apstākļu ietekmē skolotāja profesijas prestižs laika gaitā pamazām kritās, un tagad tas vairs nekādi neveicina jaunu cilvēku motivāciju strādāt skolā.

Pedagogu darbs ir stresa pārpilns, prasības skolotājiem nepārtraukti mainās, vecāku attieksme pārāk bieži raisa konfliktus, bet viņu iesaiste savu bērnu izglītošanā un audzināšanā ir nepietiekama. Protams, arī darba samaksa netiek uzskatīta par adekvātu. Tie ir daži no priekšstatiem, kurus izplata gan paši skolotāji, gan sabiedrība.

Iespējams, ārkārtējā situācija, kādu pašlaik ir izraisījusi Covid-19 pandēmija, liks pārvērtēt attieksmi pret skolotājiem un cels profesijas prestižu. Pašlaik ir redzams, cik strauji mainās viedoklis par mediķiem, iedzīvotājiem apjaušot, ka no viņu profesionalitātes un darba atkarīgas daudzu cilvēku dzīvības, taču pozitīvas izmaiņas vērojamas arī skolotāju darba novērtējumā.

Attālinātās mācības vecākiem ļauj saprast, cik sarežģīti dažkārt ir apgūt jaunas zināšanas un strādāt ar viņu atvasēm. Iesaistīšanās mācību procesā savukārt bieži liek atzīt, ka tas ir krietni grūtāk, nekā agrāk izskatījās no malas. Ne velti sociālajos tīklos pašlaik ir tik daudz stāstu, anekdošu un karikatūru par personīgiem “klupieniem” savu atvašu mācīšanā.

Jācer, ka, dzīvei atgriežoties normālās sliedēs, vecākiem arī turpmāk vismaz būs skaidrs, ka bērns nav kā televizors, ko var aiznest uz remontdarbnīcu un saņemt atpakaļ salabotu, – jauno cilvēku nevar nodot skolotājiem “uzlabošanā”, bet pēc tam par viņu nelikties ne zinis un sagaidīt labu rezultātu. Nepieciešams pastāvīgs, nepārtraukts darbs un liela pacietība gan mācību, gan audzināšanas procesā, ko vada zinoši un profesionāli sagatavoti skolotāji ciešā sadarbībā gan ar ģimeni, gan valsts un pašvaldības institūcijām.

Tomēr, lai skolotāju prestižs palielinātos ilglaicīgi, ar ārkārtējās situācijas pieredzi vien būs par maz. Jāmainās gan sabiedrības izpratnei par profesiju, gan signāliem, kādus par sevi un savu darbu dod paši pedagogi.

Pētījumi, piemēram, Magdalēnas Smakas un Dominikas Valčakas (Smak&Walczak, 2017), liecina, ka sabiedrības attieksme pret pedagoga profesiju un skolotāju prestižs lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kā viņi paši sevi pozicionē. Ja sabiedrība visu laiku saņem tikai ziņas, ka skolās ir slikti, ir krīze, pedagogi neko nevar, ar viņiem nerēķinās, algas mazas, tiesības ierobežot bērnu visatļautību ir niecīgas utt., tad, gribi vai negribi, cilvēki izlemj, ka par skolotāju labāk nekļūt, jo nekas labs nākotnē negaida.

Rezultāts ir nepietiekama jaunu skolotāju ienākšana skolās, kas, vecākajai pedagogu paaudzei pakāpeniski noslēdzot darba gaitas, rada arvien lielāku mācībspēku deficītu.

Protams, arī valstij daudz enerģiskāk jārisina gan jautājums par atbilstīgu darba algu, gan jauno speciālistu izglītību, gan jāpaaugstina sabiedrības izpratne par skolotāja profesiju, tās lomu šodien, darbu skolās un ar to saistītajiem izaicinājumiem.

Visu cieņu vecākajai skolotāju paaudzei, kam ir pieredze un zināšanas, kādu nav jaunākiem kolēģiem, taču skolās, tāpat kā ikvienā organizācijā, vajadzīgas dažādas paaudzes un dzimumi, arī jauni skolotāji, kas ienes enerģiju un, iespējams, citādu skatu uz mācību procesu.

Nevar arī nepamanīt, ka sabiedrības uztverē turpinās skolu “noslāņošanās” prestižajās un pārējās. Prestižās skolas piesaista labākos skolotājus, kas nākotnē jau pastāvošo plaisu tikai padziļinās. Nevienam te neko nevar pārmest, jo tas, ka atsevišķas skolas ir ieguvušas augstāku prestižu, vispirms jau ir to vadības un skolotāju komandas, vecāku atbalsta mācību procesā nopelns. Taču valsts nedrīkst pieļaut, ka skolās, kas neatrodas lielajās pilsētās un kur objektīvi trūkst iespēju izvēlēties labākos skolotājus un skolēnus, tiek sniegta būtiski zemākas kvalitātes izglītība. Šeit svarīga loma ir skolu tīkla reorganizācijas jautājumiem un pašvaldībām kā skolu dibinātājām, kas plāno un veido kvalitatīvas izglītības pieejamību savā pašvaldībā.

Latvijas Universitāte kopā ar partneriem – Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un nodibinājumu “Iespējamā misija” – ir uzsākusi īstenot 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta “Mācītspēks”. Līdz pat 18. maijam tiek gaidīti pieteikumi no dažādu jomu profesionāļiem, kam līdz 2020. gada jūnijam būs iegūta augstākā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kas vēlēsies apgūt skolotāja profesiju.

Es ļoti ceru, ka simts enerģisku un motivētu jaunu skolotāju ne tikai kaut nedaudz samazinās mācībspēku deficītu, bet arī ienesīs skolās dažādību un jaunu pieeju mācību procesa vadīšanā, kā arī veicinās profesijas prestiža paaugstināšanos. Tāpēc es aicinu vēl pieteikties tos jaunos speciālistus, kam rūp mūsu izglītības un arī sava nākotne.

Taču jāatzīst, ka skolās vajadzība pēc jauniem speciālistiem ir lielāka un bez regulāra papildinājuma būtiskus uzlabojumus būs grūti sasniegt. Jauni cilvēki skolās palīdzēs celt izglītības, mācību iestāžu un skolotāju profesijas prestižu, bet bez prestiža būs grūti piesaistīt jaunus speciālistus. Pagaidām tas ir apburtais loks, kas tomēr jāpārrauj, rūpējoties par to, lai Latvijas jaunā paaudze būtu zinoša un konkurētspējīga darba tirgū, kas mūsu valstij sniedz vērtīgu zināšanu un prasmju pienesumu.”

Autors: Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

AICINA DAŽĀDU PROFESIJU SPECIĀLISTUS JAU ŠOGAD SĀKT APGŪT SKOLOTĀJA PROFESIJU

Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām ikvienā sabiedrībā. Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem. 23. aprīlī sācies šogad pēdējais pieteikšanās posms projektā „Mācītspēks” ar mērķi Latvijas skolotāju rindas papildināt ar 100 dažādu jomu profesionāļiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 18. maijam.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā – topošo 2.līmeņa augstāko profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Skolotājs” būs iespējams apgūt Latvijas Universitātē un tās filiālēs, kā arī Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Arī darba iespējas jaunajiem skolotājiem tiks piedāvātas visos reģionos. Projekta otrajā gadā jaunie skolotāji turpinās saņemt atbalstu un papildināt zināšanas “Iespējamās misijas” mācībās.

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Interesenti aicināti neatlikt vairākas stundas ilgo pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Jo ātrāk pieteikums iesniegts, jo ātrāk tiek uzsākta atlase.

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, topošās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” direktore: „Šis ir unikāls un ambiciozs projekts, lai ne tikai veicinātu kvalitatīvu skolotāju skaita pieaugumu Latvijas skolās, bet arī ieviestu darba vidē balstītu studiju īstenošanu. Radot platformu cilvēku izaugsmei un skolotāja talanta attīstībai, redzam, ka ilgtermiņā samazināsim pedagogu trūkumu Latvijas skolās.”

Līdz šim interesi par projektu izrādījuši jau 1030 cilvēki, savukārt pieteikumus iesnieguši jau 306 projekta kandidāti. Lielākā atsaucība novērojama tieši studijām Latvijas Universitātē, bet ļoti tiek gaidīti arī kandidāti Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē.

„Ja gribam, lai bērni izaug par pārliecinātām un radošām personībām, tādiem jābūt arī viņu skolotājiem,” pārliecināts ir Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors. „Ceram ieraudzīt vēl lielāku aktivitāti eksakto un humanitāro jomu speciālistu vidū, saņemot pieteikumus arī no programmētājiem, statistiķiem, tulkiem, grāmatvežiem, pētniekiem, vēsturniekiem un citu jomu pārstāvjiem,” papildina projekta pārstāvis, atgādinot, ka pieteikties var gan nesen studijas beigušie jaunie speciālisti, gan dažādu jomu profesionāļi jebkādā vecumā.

„Diemžēl nesenās pārmaiņas darba tirgū saistībā ar ārkārtas situāciju valstī daudzus kvalificētus speciālistus atstājušas bez darba – iespējams, šis projekts būs pagrieziens daudziem profesionāļiem, lai attīstītu sevi jaunā virzienā,” rezumē K. Kravis.

Plānots, ka jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu studējot izvēlētajā augstskolā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs” un paralēli strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji, savukārt otrajā gadā mācības turpināsies „Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

AICINA SKOLAS PIETEIKT SKOLOTĀJA AMATA VAKANCES

Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām ikvienā sabiedrībā. Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem. 23. aprīlī sācies šogad pēdējais pieteikšanās posms projektā „Mācītspēks” ar mērķi Latvijas skolotāju rindas papildināt ar 100 dažādu jomu profesionāļiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 18. maijam.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā – topošo 2.līmeņa augstāko profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Skolotājs” būs iespējams apgūt Latvijas Universitātē un tās filiālēs, kā arī Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Arī darba iespējas jaunajiem skolotājiem tiks piedāvātas visos reģionos. Projekta otrajā gadā jaunie skolotāji turpinās saņemt atbalstu un papildināt zināšanas “Iespējamās misijas” mācībās.

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Interesenti aicināti neatlikt vairākas stundas ilgo pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Jo ātrāk pieteikums iesniegts, jo ātrāk tiek uzsākta atlase.

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, topošās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” direktore: „Šis ir unikāls un ambiciozs projekts, lai ne tikai veicinātu kvalitatīvu skolotāju skaita pieaugumu Latvijas skolās, bet arī ieviestu darba vidē balstītu studiju īstenošanu. Radot platformu cilvēku izaugsmei un skolotāja talanta attīstībai, redzam, ka ilgtermiņā samazināsim pedagogu trūkumu Latvijas skolās.”

Līdz šim interesi par projektu izrādījuši jau 1030 cilvēki, savukārt pieteikumus iesnieguši jau 306 projekta kandidāti. Lielākā atsaucība novērojama tieši studijām Latvijas Universitātē, bet ļoti tiek gaidīti arī kandidāti Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē.

„Ja gribam, lai bērni izaug par pārliecinātām un radošām personībām, tādiem jābūt arī viņu skolotājiem,” pārliecināts ir Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors. „Ceram ieraudzīt vēl lielāku aktivitāti eksakto un humanitāro jomu speciālistu vidū, saņemot pieteikumus arī no programmētājiem, statistiķiem, tulkiem, grāmatvežiem, pētniekiem, vēsturniekiem un citu jomu pārstāvjiem,” papildina projekta pārstāvis, atgādinot, ka pieteikties var gan nesen studijas beigušie jaunie speciālisti, gan dažādu jomu profesionāļi jebkādā vecumā.

„Diemžēl nesenās pārmaiņas darba tirgū saistībā ar ārkārtas situāciju valstī daudzus kvalificētus speciālistus atstājušas bez darba – iespējams, šis projekts būs pagrieziens daudziem profesionāļiem, lai attīstītu sevi jaunā virzienā,” rezumē K. Kravis.

Plānots, ka jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu studējot izvēlētajā augstskolā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs” un paralēli strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji, savukārt otrajā gadā mācības turpināsies „Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBA IR JĀMAINA PAŠOS PAMATOS

“Valstī trūkst simtiem pedagogu – šādi virsraksti rotāja neskaitāmas publikācijas medijos pagājušā gadā un situācija nav mainījusies arī šogad. Turklāt, pedagogu trūkums nav tikai Latvijas problēma, jautājums ir aktuāls visā Eiropā. Situācija ir jāmaina, kamēr vēl ir iespējams kaut ko mainīt. Skolotāju izglītība ir jāmaina pašos pamatos, lai pedagogi veiksmīgi pildītu jauno lomu – darbotos kā virzītāji, atbalstītāji un padomdevēji skolēnu kompetenču attīstības un patstāvīgās mācīšanās procesā.

Esmu pārliecināta, ka jaunu, izcilu skolotāju paaudzi var izveidot tikai tad, ja pastāv līdzvērtīga un cieša sadarbība starp izglītības iestādēm, pašvaldībām un universitātēm, tāpēc ir uzsākts darbs pie šāda izglītības modeļa izveides.

Dramatisks pedagogu trūkums

Šobrīd Latvijā katastrofāli trūkst pedagogu, īpaši eksakto zinātņu jomā. 2016. gadā skolās strādāja aptuveni 30% pedagogu pirmspensijas un pensijas vecumā. Kopš 2014. gada Latvijā skolotāju vidējais vecums palielinās – 64% skolotāju ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem, bet vecumā līdz 30 gadiem – vien 8%1. Pēdējos gados nav notikusi strauja skolotāju paaudžu maiņa, tāpēc tā ir gaidāma tuvākajā laikā. Jāpiebilst, ka šī problēma skar ne tikai Latviju – 2018. gada augusta dati liecina, ka Vācijas skolās trūkst 35 000 pedagogu, kas ir sliktākais rādītājs pēdējo 30 gadu laikā.

Arī Austrijā situācija ir tikpat dramatiska. Vēl jāņem vērā, ka 2021./2022. studiju gadā Latvijā tiks aizvērtas 22 studiju programmas, kurās sagatavo jaunos pedagogus, bet tā vietā būs septiņas jaunas programmas vairākās augstākās izglītības iestādēs kopumā. Trūkstošais pedagogu skaits šobrīd signalizē par situācijas nopietnību, tāpēc steidzami jāpiedāvā inovatīvi skolotāja izglītības ieguves veidi, piemēram, darba vidē balstītas studijas.

Skolotājs kā 2. līmeņa augstākā izglītība

Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai topošajiem pedagogiem piedāvātu darba vidē, uz reālām vajadzībām balstītu izglītību, ko var iegūt, paralēli strādājot skolā. Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā un Šveicē jau veiksmīgi tiek īstenotas līdzīgas idejas. Ļoti populāras ir viena gada programmas, kuru ietvaros cilvēki, kuriem jau ir augstākā izglītība kādā nozarē, piemēram, ķīmijā, bioloģijā vai filoloģijā, apgūst mācību priekšmeta vai jomas integrēto metodiku un paralēli strādā izglītības iestādē.

Eiropā veiktie pētījumi liecina, ka vecā pedagogu izglītības sistēma sevi ir izsmēlusi, un ir laiks arī skolām aktīvi iesaistīties skolotāju izglītībā uzņemoties līdzatbildību par skolotāju izglītības kvalitāti. Šāda – darba vidē balstīta – skolotāju izglītības programma būs unikāla visā Baltijā un prognozējams, ka tā sniegs pozitīvus rezultātus.

Patiesībā, citu valstu pieredze liecina, ka, piemēram, ķīmiķis, kurš apguvis skolotāja profesiju, ar lielu iespējamību spēs skolēniem palīdzēt apgūt dziļas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā.

Teorijas un prakses sasaistes nodrošināšanai ir nepieciešama darba vidē balstīta skolotāju izglītība, kas rosina studējošos uz pašvadītu mācīšanos un atbildības uzņemšanos par savām studijām. Zināšanu pasniegšana studiju procesā tiks pilnībā aizstāta ar profesionālās kompetences apguvi, aktīvi darbojoties mācību grupās, izstrādājot projektus, apgūstot konstruktīvas atgriezeniskās saites sniegšanas kultūru, reflektējot par savu darbu skolā (studiju procesa ietvaros) utt.

Reālas un darba vidē balstītas studijas

Plānots, ka studiju programmas ietvaros dažādu nozaru speciālisti apgūs, kā strādāt ar bērniem, ņemot vērā arī dažādu kultūru, valodu u.c. atšķirības. Mācīsies, kā risināt reālas problēmas, ar kurām pedagogi saskaras skolās, nevis iedomātas situācijas. Pilnveidos savas caurviju prasmes, apgūs arī darbošanos e-vidē, un izpratni par to, kā vērtēt sevi, un attiecīgi – arī skolēnus.

Arī studiju programmas noslēguma darbs saistāms ar reālu problemātiku skolotāju darbā, turklāt, visi noslēguma darbi tiks apkopoti vienotā platformā, kurā ar tiem varēs iepazīties arī citi pedagogi. Attiecīgi tās būs studijas ar pievienotu sociālo vērtību, nevis darbs ķeksīša pēc. Ieguvēji būs skolēni, paši skolotāji un, protams, arī skolas.

Skolu iesaiste un līdzatbildība

Runājot par pedagogu izglītību Latvijā, jāapzinās, ka šobrīd ir pienācis laiks domāšanai maiņai. Ir laiks līdzatbildībai! Ja skolām ir nepieciešami pedagogi (un skolām tiešām ir nepieciešami pedagogi), tad ir jāiesaistās skolotāju izglītībā. Turklāt, jāiesaistās jau no pirmās dienas, kad potenciālais skolotājs piesakās studiju programmā – izlemjot, vai skola ir gatava uzņemt šādu topošo skolotāju, izvērtējot, vai attiecīgais cilvēks var saņemt pielaidi pedagoģiskajam darbam u.tml.

Autore: Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

LIELA INTERESE PAR DALĪBU JAUNAJĀ SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ “MĀCĪTSPĒKS”

Par dalību jaunajā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” līdz 15.04. interesi izrādījuši jau gandrīz tūkstotis interesentu, bet pilnā apmērā pieteikuma anketu aizpildījuši un tādā veidā sākuši projekta “Mācītspēks” dalībnieku, jauno skolotāju, atlases procesu, 280 kandidātu. Jaunais skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu un atbalsts skolotāja darbam Latvijas skolās. Projekta dalībnieki jau no šī gada 1. septembra strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs Latvijas, Daugavpils vai Liepājas universitātē, iegūs skolotāja kvalifikāciju un nodibinājuma “Iespējamā misija” mācību programmas sniegtu atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta “Mācītspēks”, šajā pavasarī tiek aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri līdz 2020. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.

Jaunās 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Skolotājs” vadītāja, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga, akcentējot projekta dalībnieku, jauno skolotāju, atlases nozīmīgumu, atzīmē: “Pasaules pieredze rāda, ka kvalitatīva studējošo atlase nodrošina augsti motivētu studentu nonākšanu studiju programmās un vēlāk arī darba vietā. Tam ir tieša ietekme uz izglītības kvalitāti kopumā. Pārdomāta un mērķtiecīga atlase – anketas, intervijas, lomu spēles, mini stundas vadīšana, refleksija – dod iespēju katram pārliecināties, vai tiešām skolotāja profesija ir pareizā izvēle.”

Ņemot vērā ārējos apstākļus, gan dalībnieku piesaiste, kandidātu uzrunāšana, gan viss atlases process norit attālināti. Nodibinājuma “Iespējamā misija” dalībnieku piesaistes komandas pārstāvji kopš pieteikšanās projektā sākuma ir veikuši aptuveni telefona zvanus projekta kandidātiem aptuveni 230 stundu apjomā,, izsūtījuši 2000 e-pasta vēstules, lai atbildētu uz interesentu jautājumiem un precizējumiem par projekta gaitu, pieteikšanās kārtību u.c. Dalībnieku atlases komanda tiešsaistes intervijās ir tikušies jau ar 60 kandidātiem nolūkā izzināt viņu mērķus un motivāciju skolotāja darbam un dalībai projektā “Mācītspēks”. “Tas bija izaicinoši, tomēr īsā laikā spējām līdzšinējo “Iespējamās misijas” dalībnieku piesaistes un atlases procesu pārnest uz attālinātu formātu, lai turpinātu topošo skolotāju uzrunāšanu, intervēšanu un atlasi dalībai projektā “Mācītspēks”, jo mēs esam pārliecināti, ka darbam Latvijas skolās jāpiesaista un jāatlasaaizrautīgi, mērķtiecīgi un zinoši dažādu jomu profesionāļi,” atzīst nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētājs Kārlis Kravis.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

 

Mācītspēks

SKOLA IR NEIZMĒROJAMS PRIEKS UN LAIME

Projekta #Mācītspēks ietvaros 4. martā noritēja pasākumu ciklā pirmais sarunu vakars ar tēmu “Skolotājs. Misija vai darbs?”. Tikšanās ietvaros ar savu pieredzes stāstu skolotājas profesijā dalījās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes absolvente Evija Kokorīte, kura šobrīd strādā kā angļu valodas un deju skolotāja divās skolās – Jura Neikena Dikļu pamatskolā un Ēveles pamatskolā.

“Šobrīd skolās katastrofāli trūkst jaunu cilvēku ar viņiem piemītošo jaunības enerģiju, degsmi. Arī es savas skolotājas gaitas sāku bez jebkādas akadēmiskās izglītības. Tāpēc tas, ko gribētu jums teikt: nebaidieties, ejiet skolā, bērni ir fantastiski! Viņi novērtēs jebkuru cilvēku – viņi ir atvērti, priecīgi, pozitīvi. Un tas, ko jūs gūsiet savai dzīvei, esot skolā, ir neizmērojams prieks un laime!

Es ļoti labi jūtos pamatskolas vidē. Man patīk, ka skolēni nāk pie manis, ka viņi sarunājas ar mani, ka mums ir izdevies panākt savstarpējo uzticēšanos. Un tas ir milzīgs darbs. Protams, ir visu laiku jāaug līdzi bērniem, jo bērni mūsdienās spēj ļoti daudz. Tas mums, pedagogiem, ir izaicinājums, arī mēs nepārtraukti attīstāmies.

Tāpat svarīgi ir justies labi starp bērniem, svarīgi ir būt ar viņiem vienā līmenī – nepārmācīt, nenosodīt, pieņemt un mīlēt tādus, kādi viņi ir. Ir jāpieņem viņu problēmas, ir jāvar atbildēt uz jebkuru viņu jautājumu. Galvenais ir tas, ka bērns sajūt, ka viņš jums ir svarīgs kā pedagogam. Un tad jau viss pārējais ies uz priekšu un izdosies. Smaids un nesavtīgā vēlme strādāt ar bērniem ir daudz svarīgāka par akadēmiskajiem sasniegumumiem vai pārstāvēto izglītības virzienu.

Papildu skolotājas darbam, es paralēli strādāju arī ar starptautiskajiem projektiem, kuru dēļ diezgan daudz esmu bijusi arī ārvalstīs. Un, salīdzinot Latviju ar ārvalstīm, mūsu bērni ir ļoti varoši, gudri un spējīgi. Mūsu pedagogi ir ļoti augstā līmenī. Mums ir ļoti labas tradīcijas.”

Ja arī Tevī ir #Mācītspēks, piesakies dalībai projektā un mēs Tev palīdzēsim kļūt par skolotāju 🔎 www.macitspeks.lv

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

DAŽĀDU PROFESIJU PĀRSTĀVJU VIDŪ MEKLĒ 100 JAUNUS SKOLOTĀJUS

Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek aicināti kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”. Projekta dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 18. maijam.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta “Mācītspēks”, tiek aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji -, kuri līdz 2020. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.

“Pirmo reizi Latvijas skolotāju izglītības vēsturē tiks īstenota darba vidē balstīta pieeja studijām,” norāda jaunās 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Skolotājs” vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga: “Simts projekta dalībniekiem projekta laikā būs iespēja attīstīties par kompetentiem skolotājiem – skolotājiem līderiem. Ceram, ka projekta rezultātā Latvijas skolas iegūs motivētus un uzņēmīgus mācību procesa ekspertus jeb tā saucamos “teacherpreneur”.

Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 18. maijam. Reģistrācijas anketa, kā arī sīkāka informācija par projekta nosacījumiem un atlases procesu atrodama: www.macitspeks.lv

Projekta “Mācītspēks” ilgums ir 2 gadi. Jau pirmajā projekta gadā tā dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes kopīgi izstrādātajā darba vidē balstītajā 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs” un saņemot mācību stipendiju. Papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņems atbalstu no “Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās.

Otrajā projekta gadā, dalībnieki, turpinot darbu skolā, saņems atbalstu pašizaugsmei un profesionālai pilnveidei – sevis un citu vadības, komandas, saskarsmes u.c. prasmju attīstībai. Projekta rezultātā skolās nonāks 100 jauni un prasmīgi skolotāji, kas papildinās un stiprinās jau esošo Latvijas skolotāju pulku.

“Projekts “Mācītspēks” ir unikāls, jo tajā tiek apvienota valsts vadošo augstskolu un nodibinājuma Iespējamās misijas pieredze, studijas ir pilnībā balstītas praksē, sniedzot iespēju mācīties un uzreiz iegūtās zināšanas lietot darbā ar skolēniem. Dalībnieki visa projekta laikā saņems arī profesionālu atbalstu savai izaugsmei,” uzsver Kārlis Kravis, Iespējamās misijas direktors.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Mācītspēks

MARTA IZSKAŅĀ PAR DALĪBU PROJEKTĀ “MĀCĪTSPĒKS” INTERESĒJUŠIES VAIRĀK KĀ 800 PROFESIONĀĻI

Par dalību jaunajā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” līdz marta beigām interesi izrādījuši vairāk kā 800 interesentu. Pilnā apmērā pieteikuma anketu aizpildījuši 250 kandidāti, tādejādi uzsākot tālāku dalību jauno skolotāju atlases procesā.

Jaunais skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste, mācības un jau no šī gada 1. septembra strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, iegūs skolotāja kvalifikāciju un nodibinājuma “Iespējamā misija” mācību programmas sniegtu atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Studijām 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta “Mācītspēks”, šajā pavasarī tiek aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri līdz 2020. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlēsies apgūt skolotāja profesiju. Pēc atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.

Jaunās 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Skolotājs” vadītāja, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga, akcentējot projekta dalībnieku, jauno skolotāju, atlases nozīmīgumu, atzīmē: “Pasaules pieredze rāda, ka kvalitatīva studējošo atlase nodrošina augsti motivētu studentu nonākšanu studiju programmās un vēlāk arī darbavietā. Tam ir tieša ietekme uz izglītības kvalitāti kopumā. Pārdomāta un mērķtiecīga atlase – anketas, intervijas, lomu spēles, mini stundas vadīšana, refleksija – dod iespēju katram pārliecināties, vai tiešām skolotāja profesija ir pareizā izvēle.”

Ņemot vērā ārējos apstākļus, gan dalībnieku piesaiste un kandidātu uzrunāšana, gan viss atlases process norit attālināti. Nodibinājuma “Iespējamā misija” dalībnieku piesaistes komandas pārstāvji kopš 13. marta ir veikuši telefona zvanus projekta kandidātiem aptuveni 170 stundu apjomā, izsūtījuši 1500 e-pasta vēstules, lai atbildētu uz interesentu jautājumiem un precizējumiem par projekta gaitu, pieteikšanās kārtību u.c. Dalībnieku atlases komanda tiešsaistes intervijās ir tikusies jau ar teju 70 kandidātiem nolūkā izzināt viņu mērķus un motivāciju skolotāja darbam un dalībai projektā “Mācītspēks”. “Tas bija izaicinoši, tomēr īsā laikā spējām līdzšinējo “Iespējamās misijas” dalībnieku piesaistes un atlases procesu pārnest uz attālinātu formātu, lai turpinātu topošo skolotāju uzrunāšanu, intervēšanu un atlasi dalībai projektā “Mācītspēks”, jo mēs esam pārliecināti, ka darbam Latvijas skolās jāpiesaista un jāatlasa aizrautīgi, mērķtiecīgi un zinoši dažādu jomu profesionāļi,” atzīst nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētājs Kārlis Kravis.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.