BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai man būs jāmaksā par dalību projektā?

Piedaloties projektā, Tev nav jāmaksā par mācībām. Projekta norisi un Tavu dalību tajā finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu.

Kādus mācību priekšmetus es varēšu mācīt skolā?

Piedaloties projektā, Tu kļūsi par vispārizglītojošā mācību priekšmeta skolotāju. Skolēniem vari mācīt to mācību priekšmetu, kurā esi ieguvis augstāko izglītību vismaz 12 KP apmērā vai atlasē esi pierādījis šī mācību priekšmeta kompetenci. Ņemot vērā, ka Latvijas skolās visvairāk trūkst eksakto un valodu priekšmetu skolotāju, īpaši priecāsimies projekta dalībnieku vidū redzēt matemātikas, ķīmijas, fizikas, inženierzinību, bioloģijas, datorikas, valodu un tehnoloģiju nozaru speciālistus!

Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums dalībai projektā?

Potenciālo projekta dalībnieku pieteikumi tiek vērtēti pēc 6 dažādiem kritērijiem: sasniegumi, vērtības, motivācija, mērķtiecība, komunikācijas prasmes un gatavība mācīties. Izvērtējam arī Tavu iepriekš iegūto izglītību un kompetenci tajā mācību priekšmetā, kuru vēlies mācīt!

Kas notiks pēc tam, kad saņemšu ziņu, ka esmu uzņemts projektā?

Dalībnieku atlase noslēgsies aprīlī. Vakances darbam skolā piedāvāsim tiem kandidātiem, kuri atlasē būs ieguvuši augstāko punktu skaitu, ņemot vērā sevis izvēlēto augstskolu. Vienojoties par darbu konkrētā skolā, Tev būs jāparaksta sadarbības līgums, ka esi gatavs piedalīties divu gadu projektā. Jūlija beigās trīs nedēļu garumā Tu piedalīsies Vasaras mācībās, lai gūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes darba uzsākšanai skolā. Laika posmā līdz Vasaras mācībām
īstenosim dalībniekiem saistošas aktivitātes, tai skaitā vienu reizi mēnesī organizēsim sarunas ar dažādu jomu jaunajiem skolotājiem, lai tuvāk iepazītu ikdienas darbu skolā.

Vai ir vecuma ierobežojums, lai varētu piedalīties projektā?

Lai piedalītos projektā, dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma! Priecājamies par katru, kas piesakās dalībai projektā ar vēlmi macīties ko jaunu un dalīties savās zināšanās.

Cik ilga ir dalība projektā?

Dalība projektā ilgst 2 gadus. Pirmajā gadā projekta dalībnieks ir pilna laika students sevis izvēlētajā augstskolā un paralēli pielieto savas zināšanas praksē, strādājot pilnas slodzes darbu skolā. Otrajā gadā projekta dalībnieks turpina strādāt skolā un papildina savas zināšanas "Iespējamā misija" tālākizglītības programmā vienā no diviem virzieniem - pedagoģija vai skolvadība.

Ar kuru brīdi sāksies mana dalība projektā?

Lai sagatavotos jaunajam mācību gadam un darbam skolā, visi projekta dalībnieki piedalās vasaras mācībās, kas norit jūlija beigās ārpus un ilgst trīs nedēļas no pirmdienai līdz sestdienai (ieskaitot). Pirmās divas nedēļas topošie skolotāji apgūst pedagoģijas un psiholoģijas pamatus, kā arī iepazīstas ar sava mācību priekšmeta metodiku, stundu plānošanu, stundu vadīšanu un sadarbību ar skolēniem. Savukārt vasaras mācību trešā nedēļa paredzēta kā vasaras nometne, kuras ietvaros topošie skolotāji var pielietot mācībās iegūtās zināšanas klātienes darbā ar skolēniem.

Vai dalību projektā varu apvienot ar citu algotu darbu un/vai citām studijām?

Dalība projektā paredz pilnas slodzes iesaisti un nav savienojama ar citu algotu darbu. Piedaloties projektā, Tu strādāsi pilnas slodzes darbu skolā (vismaz 14 kontaktstundas nedēļā) un studēsi pilna laika klātienē (20 KP semestrī). Apsver, vai Tavi laika u.c. resursi būs pietiekami, lai pilnvērtīgu dalību projektā apvienotu ar citu darbu un/vai studijām!

Kādu dokumentu es iegūšu projekta noslēgumā?

Tava dalība projektā ilgs divus gadus. Pirmā gada beigās Tu saņemsi skolotāja kvalifikāciju ar tiesībām mācīt vienu mācību priekšmetu. Otrā gada beigās Tu saņemsi apliecinājumu par nodibinājuma "Iespējamā misija" tālākizglītības programmas apguvi vienā no diviem virzieniem - pedagoģija vai skolvadība.

Kā noritēs projekta dalībnieku atlase?

Atlase dalībai projektā noritēs trīs kārtās. Pirmā kārta ir elektroniska atlases anketa, kurā Tev jāapraksta sava izglītība, darba pieredze un motivācija dalībai projektā. Otrā kārta ir skolas dienas simulācija, kurā Tev jāvada ministunda un jāveic citi ar skolas ikdienas dzīvi saistīti uzdevumi. Lai veiksmīgi tos izpildītu, dosim Tev gan informāciju, gan laiku sagatavoties! Trešā kārtā ir noslēguma intervija, kurā pārrunāsim Tavu motivāciju iesaistīties projektā, profesionālo pieredzi, kā arī citus jautājumus, kas radušies iepriekšējās atlases kārtās.

Vai projekta laikā par darbu skolā es saņemšu algu?

Visa projekta laikā dalībnieki strādā skolā atalgotu pilnas slodzes darbu. Papildus darba algai katrs projekta dalībnieks saņem arī ikmēneša mācību stipendiju - pirmajā projekta gadā 200 eiro apmērā, savukārt otrajā projekta gadā 120 eiro apmērā.

Vai projekta noslēguma man būs jānokārto kāds pārbaudījums vai eksāmens?

Projekta pirmā gada noslēgumā, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, Tev būs jāizstrādā skolotāja pieredzes darbs 10 KP apmērā. Portfolio formātā Tev būs jāatspoguļo projekta ietvaros gūtā pieredze skolotāja darbā. Precīzas norādes darba izstrādei gūsi studiju procesā!

Vai projektā iespējams pieteikties jau esošiem skolotājiem?

Projektā aicinām pieteikties interesentus, kuriem nav iepriekš iegūta pedagoģiskā izglītība vai pedagoga diploms. Aicinām projektā pieteikties arī tos, kuri šobrīd jau strādā skolā un pasniedz kādu mācību priekšmetu, taču kuriem vēl nav skolotāja kvalifikācijas. Šādā gadījumā kandidātam projekta ietvaros būs iespēja studēt un palikt jau savā esošājā darbavietā.
mācītspēks
Skolotāji
ceļ nākotni.
mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.