Projekta otrajā gadā dalībnieki apgūs profesionālās pilnveides programmu "Iespējamā misija" mācībspēku vadībā. Jaunie skolotāji varēs izvēlēties vienu no padziļinātajiem mācību virzieniem – pedagoģija vai skolvadība, kas dod zināšanas mūsdienīgā izglītības procesu organizēšanā. Paralēli mācībām dalībnieki turpinās strādāt skolā un darboties profesionālās pilnveides grupās. Papildus tiks nodrošinātas stundu vērošanas kuratora vadībā, kā arī supervīziju nodarbības.

OTRĀ GADA NORISE

Projekta otrajā gadā dalībnieki apgūs pedagoģiju, skolvadību un līderību.

VASARAS MĀCĪBAS

Visiem dalībniekiem klātienē ārpus Rīgas
JŪL 2022

DARBS SKOLĀ

No pirmdienas līdz ceturtdienai
SEPT 2022 - MAI 2023

MĀCĪBAS

Profesionālās pilnveides programmas apguve
AUG 2022 - MAI 2023

ATBALSTS

Stundu vērošana un supervīzijas nodarbības
SEPT 2022 - MAI 2023

mācītspēks

Noslēguma darbs –
pētījuma vai pārmaiņu projekta izstrāde.

mācītspēks

Rezultāts –
apgūta profesionālās pilnveides programma.

GALERIJA

  • mācītspēks
    Ir jautājums? Raksti mums tagad!

    Trūkst informācijas?
    Jautā mums!

    Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.