PROJEKTA BŪTĪBA

"Mācītspēks" ir platforma, kas savieno profesionāļus, disciplīnas, sistēmas un cilvēkus. Tas ir jauns skolotāju izglītības projekts – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas ar mērķi piesaistīt un atbalstīt dažādu jomu profesionāļus skolotāja darbam Latvijas skolās. Projekta otrajā gadā būs iespēja pilnveidoties nodibinājuma "Iespējamā misija" mācību programmā. "Mācītspēks" ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!

PROJEKTA DALĪBNIEKI

“Mācītspēks” dalībnieki būs 100 dažādu jomu profesionāļi, kuri līdz 2020. gada jūnijam ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Tās ir personības, kas ir mērķtiecīgas un motivētas, ar drošu un atvērtu skatienu. Nenostāda sevi augstāk par citiem, ieklausās citos, bet vienmēr izsaka arī savu viedokli. Nebaidās aizsākt ko jaunu, ir gatavi mācīties un augt.

mācītspēks

Ja arī Tevī mīt mācītspēks,
piesakies projektam Mācītspēks!

mācītspēks
mācītspēks

PROJEKTA NORISE

mācītspēks
Projekts noritēs divus gadus, piedaloties 100 dalībniekiem.
Norises posmi:

KANDIDĀTU ATLASE

Mācītspēka dalībnieku atlase notiks trīs kārtās, pārbaudot kandidātu atbilstību projektam un ļaujot tiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. Dalībniekiem jābūt zinošiem sevis izvēlētā mācību priekšmetā (jābūt apgūtam noteiktam studiju saturam vismaz 12 kredītpunktu apmērā). Atlasē tiks vērtēti akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā.

mācītspēks
mācītspēks

DALĪBNIEKU
UZŅEMŠANA SKOLĀS

Izturot trešo atlases kārtu, topošajam dalībniekam tiks piedāvāts vienoties par mācību priekšmetiem, kurus varēs mācīt skolā. Mācītspēka komanda piedāvās vakances dalībniekam piemērotākajā skolā, ņemot vērā atrašanās vietu, skolēnu vecumu un citus kritērijus.

VASARAS MĀCĪBAS

Vasaras mācības ir sākums skolotāja profesijas apguvei otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Mācības noritēs jūlija beigās ārpus Rīgas, kas ietver kopīgu dzīvošanu uz vietas. Jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā tiks apgūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu.

PIRMAIS GADS

Septembrī tiks turpinātas vasarā iesāktās studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, un uzsākts darbs skolā četras dienas nedēļā (aptuveni 15-21 kontaktstundas), iegūstot kvalifikāciju “Skolotājs”. Dalībnieks saņems iespēju darboties arī Iespējamās misijas profesionālās izaugsmes grupās.

OTRAIS GADS

Dalībnieks turpinās pilnveidoties Iespējamās misijas mācību programmā, saņemot iespēju izvēlēties turpināt apgūt pedagoģiju padziļināti vai arī attīstīt līderības un vadības prasmes, īstenojot skolas mēroga pārmaiņu iniciatīvu. Kā pirmā, tā otrā gada laikā dalībniekam tiks sniegts nepieciešamais atbalsts profesionālajai un personīgajai pilnveidei — sevis un citu vadības, komandas, saskarsmes u. c. prasmju attīstībai ar mentora, metodikas un profesionālās pilnveides grupu atbalstu.

PROJEKTA NOSLĒGUMS

Pēc pirmā gada dalībnieki iegūs skolotāja kvalifikāciju un iespēju turpināt skolotāja darbu kādā no Latvijas skolām.

Kļūsti par skolotāju unikālā projektā “Mācītspēks”!
Māci un mācies, dod ieguldījumu skolēnu dzīvēs, uzlabo savas vadības prasmes, saņem algu un stipendiju divu gadu garumā.


Mācītspēks komanda

Kaļķu iela 26, Rīga, LV-1050
+371 25634222
info@macitspeks.lv

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.