KAS IR “MĀCĪTSPĒKS”?

“Mācītspēks” ir skolotāju izglītības projekts, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem, kuri vēlas strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Projekts tā dalībniekiem norit divus gadus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Otrajā projekta norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot mācību programmu profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Iespējamā misija” vadībā. "Mācītspēks" ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!

PROJEKTA DALĪBNIEKI

Dalībai projektā tiek aicināti pieteikties dažādu jomu profesionāļi - programmētāji, inženieri, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri savā jomā ir ieguvuši bakalaura vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Projekta dalībnieki ir mērķtiecīgas un motivētas personības, kas nebaidās aizsākt ko jaunu, ir gatavas mācīties un augt. Tie ir zinoši savas jomas profesionāļi, kas redz savu nākotni skolā un vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas izglītībā.

mācītspēks

Ja arī Tevī mīt mācītspēks,
piesakies projektam Mācītspēks!

KĻŪSTI PAR SKOLOTĀJU UNIKĀLĀ PROJEKTĀ “MĀCĪTSPĒKS”:

mācītspēks

MĀCI CITUS
UN MĀCIES PATS

mācītspēks

SAŅEM ALGU UN
STIPENDIJU 2 GADUS

mācītspēks

UZLABO
VADĪBAS PRASMES

mācītspēks

DOD IEGULDĪJUMU
SKOLĒNU DZĪVĒS

PROJEKTA NORISE

KANDIDĀTU ATLASE

Dalībnieku atlase norit divās kārtās. Kandidātiem ir nepieciešamas ne vien teicamas zināšanas sevis izvēlētajā mācību priekšmeta jomā, bet arī mācīšanās, refleksijas un analītiskās prasmes, kā arī mērķtiecība un neatlaidība, lai apgūtu skolotāja profesiju.

ATLASES KRITĒRIJI:

Komunikācijas un sadarbības prasmes

Mērķtiecība un neatlaidība

Motivācija dalībai un gatavība mācīties

1. ATLASES KĀRTA

Atlases anketa ir savas pieredzes un motivācijas atspoguļojums. Tajā kandidāts norāda savu iepriekšējo izglītību, līdzšinējo darba pieredzi un motivāciju dalībai projektā. Anketai jāpievieno visu iepriekš iegūto augstākās izglītības diplomu un to pielikumu kopijas.

2. ATLASES KĀRTA

Intervija ir iespēja kandidātiem izvērtēt savu pieredzi, uzdot jautājumus un pārrunāt šaubas, lai pārliecinātos par savām iespējām pilnvērtīgi piedalīties projektā. Kandidāti pārrunā dažādas ar darba vidi saistītās situācijas un atbild uz iepriekš saņemtajiem jautājumiem.
mācītspēks

DALĪBNIEKU
UZŅEMŠANA SKOLĀS

Veiksmīgi izturot atlasi, ik gadu dalību projektā uzsāks 100 kandidāti ar atlasē iegūto lielāko punktu skaitu. Atbilstoši izvēlētajam mācību priekšmetam dalībniekiem tiks piedāvāta piemērotākā skolotāja vakance.

VASARAS MĀCĪBAS

Dalībnieku gaitas projektā sākas vasarā ar trīs nedēļu garām, intensīvām mācībām ārpus Rīgas. Tajās jaunie skolotāji apgūst savas jomas mācību metodiku, klasvadības pamatprincipus u.c. pamatprasmes, lai septembrī uzsāktu darbu skolā.

PIRMAIS GADS

Pirmajā gadā projekta dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, apgūstot pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un sevis izvēlētās mācību jomas metodiku.

OTRAIS GADS

Otrajā gadā jaunie skolotāji turpina pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apgūstot pedagoģiju, skolvadību un līderību profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Iespējamā misija” profesionālās pilnveides programmā.

PROJEKTA NOSLĒGUMS

Pēc pirmā gada projekta dalībnieki iegūst skolotāja kvalifikāciju, savukārt otrā gada noslēgumā - apliecinājumu par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.